Försäkringar kan av många upplevas som ett svårgripbart ämne. Det kan vara svårt att förstå hur olika typer av försäkringar fungerar, vilket skydd de ger, om olika typer kan tänkas överlappa varandra, och även om man har behov av en viss typ av försäkring eller inte. Att du måste ha minst trafikförsäkring för din bil vet du säkert om, att en hemförsäkring är ett måste likaså. Men, hur är det med skyddet på jobbet, på vägen till och från jobbet, för ditt barn på dagis eller skola, för ditt barn på fritiden, och så vidare? Just barnens försäkringsskydd är en viktig fråga och det är inte alla som har koll på vad som gäller. Här är en kort guide som kan ge dig lite vägledning.

Skola och dagis har olycksfallsförsäkring

Att det kan hända diverse olyckor med barn är inget som har gått det offentliga förbi. Därför har alla kommuner tecknat olycksfallsförsäkringar för de barn och ungdomar som går på förskola och skola. Olycksfallsförsäkringen täcker fysiska och psykiska skador med mera som inträffar på förskolan/skolan samt på vägen till och från skolan. Vissa försäkringar kan även täcka skador som inträffar på fritiden. Kontrollera gärna med skolan eller med kommunens kundtjänst för att få reda på precis vad som gäller.

Skolförsäkringarna täcker inte sjukdom

Mycket viktigt att känna till är att skolförsäkringen inte ger något skydd för sjukdom. De flesta handikapp, medicinska såväl som psykiska, uppstår inte av ett olycksfall såsom exempel ett fall, utan av en sjukdom. Om ditt barn skulle drabbas av en sjukdom som ger på vad som på försäkringsspråk kallas invaliditet, kan ersättning alltså inte sökas ur det offentligas skolförsäkring. Det är endast en privat barnförsäkring som kan täcka en sådan skada.

Så här väljer du barnförsäkring

De flesta större försäkringsbolag erbjuder en barnförsäkring med skydd mot både olycksfall och sjukdom. Vilket försäkringsbolag du väljer har mindre betydelse. Viktigast är att du kan få ett försäkringsskydd för ditt barn som är adekvat och det till en rimlig peng.

När du ansöker om en barnförsäkring ska du först och främst ange ett försäkringsbelopp. Detta belopp ligger till grund för vilken ersättning som kan utgå. En tumregel är att teckna sig för ett försäkringsbelopp på mellan 1,2 – 1,3 miljoner. Ett belopp på den nivån ger bra skydd utan att premien för försäkringen behöver bli så hög. Bland annat branschföreningen Konsumenternas skriver under på denna tumregel.

Vad ska då ingå i försäkringen? Jo, det handlar i huvudsak om fyra saker, nämligen ekonomisk invaliditet, medicinsk invaliditet, ersättning vid långvarig sjukdom (för föräldrarna) samt engångsbelopp vid vissa mer allvarliga diagnoser. Om dessa fyra moment inte finns med i en barnförsäkring du tittar på ska du välja bort den genast. I övrigt ska du vara noga med att titta på försäkringarnas undantag (alla försäkringsbolag listar sådana i sina villkor).