Varför är det populärt att låna utan UC? En stor anledning till detta är just att ditt kreditbetyg hos UC inte påverkas när en upplysning via någon annan aktör genomförs. Några av de mest vanliga kreditbolagen att använda när det gäller kreditupplysningar som inte tas via UC är bland annat Bisnode och Creditsafe. Förutom att göra låneansökningar via finansiella aktörer som inte tar sin upplysning via UC, finns det även andra enkla tips som du kan använda dig av för att förbättra ditt kreditbetyg.

Läs mer: Därför är det populärt att låna utan UC

Samla lån och krediter

Många av oss dras med flera smålån och krediter – det kan till exempel vara att vi har ett kreditkort för bensin, ett till matbutiken och ett resekreditkort. Lägg där till en delbetalning på barnens höstgarderob och lånet för senaste köksrenoveringen, så har du ett helt gäng med lån och krediter att hålla koll på. Ju fler krediter du har, desto sämre kommer också ditt kreditbetyg att bli. Det kan därför vara en god idé att samla alla dessa till ett enda större lån. Det kommer gynna ditt kreditbetyg.

Öka din inkomst

Ju högre inkomst du har, desto bättre kommer också ditt kreditbetyg att bli. Detta kommer förvisso inte synas förrän efter nästa deklaration – men det är alltid bra att tänka framåt också. Du kanske kan ta något extrapass på jobbet då och då, eller hoppa in som vikarie någonstans några dagar i månaden. Det behövs inte mycket för att det ska märkas i lönekuvertet – och att hoppa in någon gång emellanåt på någon annan arbetsplats brukar faktiskt vara riktigt roligt. Nytta och nöje, så att säga.

Betala räkningarna i tid Detta kan låta självklart, men med handen på hjärtat är det ganska många av oss som ofta väntar till sista minuten med att få in månadens räkningar. Detta är väldigt onödigt, eftersom det dels kan generera påminnelseavgifter om det är någon räkning som har ett förfallodatum som ligger tidigare än du räknat med (många sätter förfallodatum redan runt den 25, och betalar du då den 30 kan du räkna med att du kommer få ett krav på att betala en förseningsavgift). Och även om de flesta aktörer faktiskt skickar ut en eller flera påminnelser innan de sänder räkningarna till inkasso, är det inte alla som gör det. Skatteverket, till exempel, skickar förfallna fakturor direkt till Kronofogden – något som ger en otroligt onödig betalningsanmärkning. Betala därför alltid dina räkningar i tid.

Pojke med en hög av mynt

Barn och ekonomi är två begrepp som många kanske inte kopplar ihop, men faktum är att ju tidigare barn får lära sig om pengar, desto bättre förståelse kommer de ha för ekonomi och vad saker och ting kostar. Det kommer även underlätta i vuxen ålder när de väl ska handskas med pengar och sin egen privatekonomi.

Att ge vecko- eller månadspeng är därmed ett klokt sätt att lära barnen att ta hand om sin egen ekonomi. Hur mycket man bör ge och vad den ska gå till kan se olika ut från familj till familj. Det är dock viktigt att inte detaljstyra vad pengarna ska gå till – annars är det svårt för barnet att faktiskt lära sig pengarnas värde.

Vad är en bra vecko- eller månadspeng?

Det finns inte något givet svar på denna fråga. Det beror på flera faktorer – men kanske främst barnets ålder, samt hur den ekonomiska situationen ser ut i just er familj. Baserat på statistik från olika banker, presenterar vi nedan några genomsnittliga siffror utifrån barnets ålder.

6 – 8 år

Runt 6-årsåldern kan det vara lämpligt att introducera veckopeng, om barnet är moget för detta. Enligt siffror från Nordea ligger den genomsnittliga veckopengen vid denna ålder på 35 kronor.

9 – 11 år

Här ser siffrorna lite annorlunda ut, beroende på om barnet fortfarande har veckopeng, eller om det istället gått över till månadspeng. Genomsnittet för veckopeng är 60 kronor i veckan (240 kronor per månad), medan den genomsnittliga månadspengen för samma åldersgrupp ligger på 220 kronor.

12 – 14 år

I denna åldersgrupp är det i stort sett bara månadspeng som gäller, och den genomsnittliga månadspengen för 12 – 14-åringar är 360 kronor enligt Nordea. Swedbank har presenterat en annan modell, där månadspengen höjs med en hundralapp varje år, från 200 kr vid 12 års ålder, till 400 kr vid 14 års ålder.

15 – 18 år

Denna åldersgrupp har ett något bredare spann vad det gäller månadspeng – främst eftersom de som är 18 år fått sitt studiemedel, vilket innebär att föräldrarna ofta bidrar mindre. Enligt siffror från SEB får den genomsnittlige 15-åringen 562 kr i månadspeng. Vid 16 och 17 års ålder ökar summan till 800 kr i månaden, och vid 18 års ålder sjunker den till 582 kronor.

Kvinna med kreditkort vid dator som näthandlar

Idag, den 1 juli, träder en ny kreditlag i kraft i Sverige. Denna lag reglerar hur betalningsalternativ vid e-handel får presenteras, så att det alternativ som innebär direktbetalning alltid visas först i kassan – och inte kreditköp. Syftet med lagen är att konsumenten endast ska handla på kredit genom att göra ett aktivt val och inte genom att det presenteras först.

Många gånger presenteras nämligen kredit- eller fakturabetalning först i listan över alternativ, eller till och med som förvalt alternativ, när man ska checka ut från kassan vid e-handel. Men ett förslag från regeringen i slutet av 2019 öppnade upp för en förändring av detta. Bakgrunden till förslaget är att svenskar handlar allt mer på kredit och denna skuld växer med 7 procent varje år. Idag utgör konsumtionskrediterna drygt en femtedel av de svenska hushållens totala skulder.

Det har dock varit ett kraftigt omdebatterat förslag, och de som varit mest kritiska till förslaget har varit de olika kreditbolagen, samt flera tunga e-handelsprofiler. De har även fått medhåll från Moderaterna och Liberalerna, som menar att denna lagändring kan slå fel. Istället för ett ökat konsumentskydd kan det bli tvärtom. Enligt M och L är faktura-alternativet ett bra sätt för kunden först få hem varan för att inspektera den innan de betalar.

Ett annat problem menar de kan vara att e-handlarna helt enkelt plockar bort direktbetalning som alternativ, för att på så vis ändå kunna erbjuda delbetalning eller faktura som första – och därmed också enda – betalningsalternativ.

Antalet obetalda krediter ökar kraftigt

Kreditbolaget Klarna hade under 2019 en stor ökning av förluster – från 426 miljoner år 2018, till 1,24 miljarder kronor år 2019. Dessa förluster uppstår när kunder väljer att betala på kredit och därefter inte har råd att betala. Denna förfaller då och en förlust har uppstått. Dessa skulder går därefter vidare till inkasso, och förutom att de innebär en förlust för kreditbolaget i fråga, blir de också besvärande för konsumenten som blir skuldsatt och riskerar betalningsanmärkningar.

Moderaterna och Liberalerna vill att lagförslaget ska ses över så snart det trätt i kraft, och de menar bland annat att lagen slår för hårt eftersom den också förbjuder kostnadsfria fakturor som förvalt betalningsalternativ – trots att dessa inte kostar kunden något så länge de betalas in i tid. Som exempel nämns Klarnas 14-dagars fakturor, vilka är helt kostnadsfria så länge de betalas inom 14 dagar. Skulle de inte betalas i tid tillkommer dock en förseningsavgift och 24 procent dröjsmålsränta.

Kvinna vid dator som lånar utan UC

När man gör en sökning på att låna pengar på till exempel Google så är ”lån utan UC” ett av de första förslagen som dyker upp som alternativ. Men varför är det egentligen så och vad betyder lån utan UC? För att förstå detta behöver man först och främst veta vad UC egentligen står för. UC (Upplysningscentralen) är namnet på Sveriges största kreditupplysningsföretag.

Det finns dock flera sådana företag i Sverige utöver UC AB, bland annat Bisnode och Creditsafe som är två av de största efter UC. Varje gång ett lån tas är långivaren enligt lag skyldig att göra en kreditupplysning på den person som vill låna pengar för att pröva dennes betalningsförmåga. För att göra detta vänder de sig helt enkelt till ett av dessa kreditupplysningsföretag.

Kreditupplysningsföretaget ger personen ett kreditbetyg, vilket baseras på en rad olika faktorer, så som personens inkomst, tidigare lån och krediter, betalningsanmärkningar och så vidare. Även tidigare kreditförfrågningar påverkar kreditbetyget där många förfrågningar ger ett lägre betyg. Det eftersom det tyder på att låntagaren kan ha ett riskfyllt ekonomiskt beteende.

Varje kreditupplysningsföretag har sina egna poängsättningar och sin egen information, men UC brukar vara den aktör som används mest. Det finns dock vissa fördelar med lån där andra upplysningsföretag används, det vill säga lån utan UC.

Lån utan kreditupplysning finns inte

Det finns alltså inte något sådant som ett lån utan kreditupplysning, även om lån utan UC i mångas ögon är synonymt med detta. Eftersom UC AB är ledande inom kreditupplysningar har de oftast tillgång till mer information om låntagaren, till exempel som hur många kreditförfrågningar som denne gjort. Samtidigt kan låntagaren göra en låneansökan hos en kreditgivare som erbjuder lån utan UC, det vill säga att de gör sin kreditupplysning via ett annat upplysningsföretag än UC.

En sådan låneansökan kan då bli godkänd, även om låntagaren blev nekad ett lån av samma storlek från en långivare som använde sig av UC som upplysningsföretag. Därför är det många konsumenter som väljer att ta lån via aktörer som erbjuder lån utan UC. Dessutom påverkar inte en kreditupplysning hos dessa bolag kreditbetyget hos UC – det är nämligen bara en kreditupplysning via just UC som påverkar detta. Det beror på att företagen inte delar information med varandra.

Därmed kommer personen i fråga inte behöva vara orolig för ett sämre kreditbetyg i samband med till exempel framtida bolån – vilka alltid tas med kreditupplysning från UC. Många av de lån som tas utan upplysning från UC kommer heller inte att registreras hos just UC, vilket också är en anledning till att många väljer att ta lån hos de långivare som är knutna till ett annat kreditupplysningsbolag. Detta eftersom också antal lån, och storlek på dessa påverkar ens kreditbetyg hos UC.

Bolånekunder lämnar storbanker

I kölvattnet av det senaste årets anklagelser mot bland annat Swedbank och Danske Bank om pengatvätt försvinner nu flera av deras bolånekunder. Dessa skandaler har slagit hårt mot de stora bankerna och även andra större banker har drabbats av svallvågorna i form av ett bristande intresse när det gäller bolån. Istället är det uppstickare på bolånemarknaden som är de stora vinnarna. Det är nämligen dit som kunderna har flyttat sina bolån – eller valt att ta sitt förstagångslån.

Swedbank och Handelsbanken största förlorarna

Tidigare stod Swedbank och Handelsbanken tillsammans för nästan 50 % av alla marknadens bolån. Idag har siffran sjunkit ned till 14 % för Swedbank, respektive 16 procent för Handelsbanken. Dessa siffror talar sitt tydliga språk – kunderna är inte nöjda. Även Danske Bank har fått se sina marknadsandelar sjunka – från 6 % till 4 % idag. De har därmed tappat en tredjedel av sina kunder. Det är inga trevliga siffror för en bank som precis seglat upp ordentligt på den svenska bolånemarknaden.

SBAB och Länsförsäkringar vinnare

Två av de banker som istället gynnats av alla skriverier och skandaler är SBAB och Länsförsäkringar. Många av de som varit missnöjda med Swedbank och Danske Bank har nämligen valt att flytta sina lån hit, vilket har resulterat i att SBAB nu har 11,5 % av alla bolån. För Länsförsäkringar ligger siffran snäppet högre – på 12,5 %. Även Skandiabanken går vinnande ur matchen då de just nu har 6 % av alla marknadsandelar när det gäller bolån.

Trenden tydligast bland nya lånekunder

Trenden med kunder som väljer de mindre bankerna för sitt bolån märks mer bland de som tecknar nya lån, än de som redan har ett befintligt bolån. Detta eftersom det är en stor och relativt omständlig process att byta bank för sitt bolån.

Idag upplever många svenskar oro över sin pension. Den största orsaken är att man inte anser att den personliga ekonomin kommer vara tillräcklig för att kunna försörja sig när man blivit pensionär. Men det finns några tips på vad du kan göra för att maxa din pension redan som ung och leva ett bra pensionärsliv.

Investera i en bra utbildning

Hur många gånger har man inte hört att en bra utbildning är grunden för en stabil ekonomi? Antagligen många. Men det ligger någon sanning i det. Att investera i en bra utbildning är densamma som att investera i en bra pension.

Yrkesvalet må vara viktigare än vad man tror, då en bra utbildning oftast leder till ett bra arbete som gör att du tjänar en tillräckligt bra lön för att både kunna privatspara till din pension samtidigt som du kan leva gott även som ung.

villkor och krav

Jobba längre än 65 år

Det finns ingen mening med att slita ut sig inom ett arbetet, det gynnar ingen. Därför är det bra om du tar väl hand om dig själv under dina yngre år, så du kan känna dig kry nog att fortsätta arbeta till och med efter du passerat pensionärsåldern. För varje år du arbetar efter 65 år ökar du den allmänna pensionen med 7–8 %.

Välj en arbetsplats med tjänstepension
En av de viktigaste faktorerna för pensionen är att välja en arbetsplats som betalar tjänstepension till sina medarbetare. Den allmänna pensionen kommer från staten och blir enbart en grundpension, medan tjänstepensionen räknas ut beroende på åldern men även hur mycket du får ut i lön. Vanligtvis får yngre och medarbetare med högre lön en bättre tjänstepension.

Är du osäker på om du har tjänstepension på din arbetsplats eller inte? Vet du att du har ett kollektivavtal så har du förmodligen även en tjänstepension. Men för att enklast ta reda på det bör du kontakta din chef eller annan ansvarig på arbetsplatsen och fråga om de betalar tjänstepension till sina medarbetare.

Arbetar du som frilansare, egen företagare eller saknar tjänstepension på din arbetsplats av annan anledning, är det bra att privatspara. Ett vanligt riktmärke man bör följa är att spara ca 4,5 % av din månadslön upp till 40 000 kr. Tjänar du mer i månaden bör du också spara mer.

Investera i aktier

Att investera i aktier är även ett bra sätt att öka pensionen, då det blir en passiv inkomst. Desto yngre man är, desto bättre är det att investera en högre andel i aktiebolag.

Vår huvudstad växer så det knakar. Allt fler svenskar väljer att förflytta sig från sina hemorter på landsbygden in till storstadslivet i Stockholm. I Stockholm finns allt som man behöver. Där finns restauranger och uteliv i världsklass, kultur, historia och framförallt en mix av storstadskänsla och det naturnära som nästan kan sägas vara unik just för Stockholm. Men, det som i de flesta fall av avgörande till att många människor väljer att ta flyttlasset till huvudstaden, det är arbetsmöjligheterna. Det fullkomligt kryllar av arbetsmöjligheter i Stockholm, så länge man lägger manken till och söker på rätt ställen.

Det finns dock ett hinder, som ofta är ett hinder som helt och hållet sätter stopp för en flytt. Det är, föga förvånande, bostadsfrågan. Att hitta en bostad innanför eller nära tullarna i Stockholm är varken lätt eller billigt, oftast krävs goda kontakter och/eller mycket pengar.

Det här har gjort att folk har fått upp ögonen förorterna och även ändå ut till Uppsala. Från december förra året ökade SJ antalet tåg på sträckan Stockholm – Uppsala och satte även in ett direkt tåg mellan destinationerna. I planeringarna finns även att trafikera sträckan med fyra spår för pendeltågen.

Förslaget kom från Trafikverket förra året som menade att fyra spår för det första kommer att göra Uppsala mer attraktivt, för det andra kommer det öppna upp för möjligheter att bygga bostäder längs med sträckan. För det tredje ger byggnationen ett alternativ till att bo i Stockholms innerstad och istället söka sig längre ut utan att den sakens skull komma längre ifrån rent tidsmässigt.

Det blev nytt prisrekord när vinflaskor från såldes i Frankrike. Den som såldes för mest pengar var 244 år gammalt och flaskan gick för 103 700 euro, vilket innebär 1 060 000 svenska kronor. Detta innebär att det är den dyraste vinflaskan som sålts genom tidigare. Även två andra flaskor såldes väldigt dyrt, den ena för 76 250 euro och den andra för 73 200 euro.

Äldre än Franska Revolutionen
Vinet som såldes för över en miljon var ett ”gult vin” som är en specialitet i östra Frankrike. Det gjordes 1774 av Anatoile Vercel vilket innebär att druvorna plockades och vinet framställdes före franska revolutionen. Det är också Vercels släktingar som sparat flaskan, och dessutom i samma vinkällaren sedan dess. Tack vare alla dessa omständigheter var vinet väldigt eftertraktat och kunde gå för över en miljon svenska kronor. I vinflaskan var det 87 centiliter vin. Det ”gula vinet” hade provsmakats år 1994 av tjugofyra professionella experter som betygsatte det till 9,4 av 10 med kommentarer att det smakade bland annat curry, valnötter, kanel, valnötter, vanilj och kanel.

Dubbelt så dyr flaska jämfört med tidigare rekord
Tidigare rekordet som finns på dyrt sålda vinflaskor finns från 2011 då det såldes en vinflaska för 57 000 euro. Det innebär att alla tre flaskorna som såldes i Frankrike slog rekordet som tidigare fanns, och det med mariginal. Den dyraste flaskan var nästan dubbelt så dyr om man jämför med tidigare rekord. Det är otroligt mycket pengar för 87 centiliter vin och det var nog ingen som trodde att det var så eftertraktat att flaskan skulle gå för över en miljon.

Tyska och brittiska turister klagar på att det är svårt att betala kontant i Sverige.I Europa så är det fortfarande en väldigt stor procent inom turistnäring som bara tar kontanter. I Portugal till exempel är det bara 10 procent av alla taxibilar som tar kort. Det är den kostnaden som tillkommer vid köp med kort som turisterna opponerar sig emot och det kan man förstå. Sedan handlar det också om en vanesak, man betalar med pengar därifrån man kommer helt enkelt.

Egentligen är det lätt att lösa, det är bara prat om service. På många turisttäta orter i Norge så tar man emot pengar, och till och med i flera valutor som sedan växlas när säsongen är över. Detta för att inte mista kunder och en god handel. Vad framtiden bringar när det kommer till ett kontantlöst samhälle är kanske lite tidigt att spå. Här i Sverige så skiljer det sig ganska mycket från stad till landsbygd. På landet används det kontanter i högre grad än i städerna.

För över 26 år sedan införde EU snusförbudet. Swedish Match utmanade beslutet redan från första början, men blev nekade. Deras kamp mot denna lag har fortsatt under flera år med samma resultat i deras mål för att omskriva de nuvarande reglerna. Swedish Match anser att regleringen av tobaksprodukter borde förhållas till riskfaktorerna inom varje produkt och att det kräver ett utbyte av kunskap mellan myndigheter och branschen. De uttrycker även att de utvärderar ny vetenskaplig data regelbundet och samarbetar nära med forskning för att kunna framföra korrekt och relevant produktinformation.

Sedan 1992 har det inom EU varit ett förbud mot tobak för oralt bruk, förutom produkter som tuggas eller röks. Snus gör inget av det vilket leder till ett försäljningsförbud. När Sverige blev medlem i EU beviljades landet ett undantag från snusförbudet, men förbudet är i verk i övriga Europa än idag. Swedish Match anser att förbudet är diskriminerade och fortsätter med sitt mål att Storbritanniens högsta domstol ska lämna ärendet till EG-domstolen för ett förhandsavgörande. Fallet togs upp den 25 januari 2018 och planeras att få en dom under andra halvåret 2018.
Samtidigt meddelade regeringen att de har för avsikt att genomföra en lagändring som går i kraft från och med den 1 januari 2019 där man inför rökförbud på offentlig plats, förbud mot självbetjäning av tobak, förbud mot tobaksreklam mm. Swedish Match inväntar nu svar på den förväntade domen och hoppas på en friare och mer rättvis behandling av snuset.