Förutsättningarna för att få ett lån är baserade på förutsättningarna som man som låntagare har när det gäller att kunna hantera och betala av på en skuld. Det gäller inte bara avbetalningarna som sådana utan även kostnaderna som tillkommer i form av räntor och avgifter.

När det gäller förutsättningarna för att kunna betala av lånen så är dessa beroende av hur ens ekonomiska situation ser ut. Har man tillgångar i form av besparingar och/eller inkomster så har man lättare att få lån eftersom långivaren, banken eller kreditinstitutet ser att det finns goda möjligheter för dem att få tillbaka sina pengar.

Om man saknar inkomst och ändå behöver låna pengar så är man genast i en situation som kan vara komplicerad. Det fick dock möjligheter till lån utan inkomst och här på smslånutanuc.se hittar du några av de råd och tips som kan vara värdefulla i sådana situationer.

lån utan inkomst

Säkerhet vid lån utan inkomst

Ingen lånar ut pengar om det finns en övervägande risk att låntagaren inte hedrar sin del av avtalet. Saknar man inkomst så talar mycket för att långivaren, banken eller kreditinstitutet tar det som ett tecken på att du inte kommer att kunna betala igen det du lånat och att du inte kommer att kunna hantera kostnader för räntor och avgifter.

Det som långivaren kräver är säkerhet och om du inte kan erbjuda den själv så finns det andra möjligheter. Helt enkelt låter man någon annan stå för säkerheten. Ett sätt att göra detta är att man skaffar sig en borgensman som, enkelt uttryckt, förbinder sig att stå för dina kostnader om du själv, av en eller annan anledning, inte kan betala. Detta är tämligen vanligt när det gäller vanliga lån, exempelvis som när föräldrar går i borgen för att sonen eller dottern ska kunna köpa sin första lägenhet men det blir vanligare och vanligare även när det gäller mindre lån.

En anledning till detta är att låntagaren vet med sig att det kommer att dyka upp inkomster inom en snar framtid som räcker för att täcka lånekostnaderna. Borgensmannen är medveten om detta och tycker sig då inte ta några risker när han eller hon går i borgen.

Låna tillsammans med någon

Bankers och andra långivares krav på säkerhet kommer man inte undan som låntagare. Det finns de som lånar ut nästan förbehållslöst men då måste man som låntagare vara medveten om att det kommer att kosta i form av avgifter och högre räntor, något som kommer att slå väldigt hårt mot en om man skulle missa avbetalningarna. Säkerhet eftersträvas av alla seriösa långivare och det borde vara självklart för alla som lånar också.

Ett sätt är att man lånar pengar tillsammans med någon som har en inkomst om man själv saknar det. Detta är ganska vanligt och det kan handla om att en bekant ställer upp, ungefär som en borgensman fast med den skillnaden att vederbörande är direkt ansvarig för lånet, oavsett om du som låntagare kan stå för kostnaderna eller ej. Det vanligaste är att en sambo, man eller hustru skriver upp sig på lånet, exempelvis om det gäller investeringar till det gemensamma eller om ena partnern är sjuk eller tillfälligt utan jobb och inkomst

Andra former av säkerhet

Den som saknar inkomst måste, som tidigare nämnts, räkna med att den man lånar av kommer att begära andra former av säkerhet. Det kan handla om att man har egendom som säkerhet. Fastigheter är särskilt uppskattade i dessa sammanhang men även, i viss mån, lös egendom som fordon eller andra ägodelar.

Finns inte heller detta så kan man ändå få låna men då mot högre ränta och/eller avgifter. Känner man att man klarar av detta så kan man med gott samvete ta lånet men man måste vara försiktig och räkna ut noga vad kostnaderna verkligen blir.