Den som tar ett smslån gör detta på samma villkor som alla andra låntagare. Detta innebär att man förbinder sig vid att man betalar av summan av lånet inom den tidsram som avtalet säger, det innebär också att man betalar de summor som långivaren hämtar sin vinst ifrån, det vill säga räntor och avgifter för exempelvis handläggning.

Kvinna som skakar mans hand för att förlänga smslån

Dock kan det bli så att man, av en eller annan anledning inte kan uppfylla villkoren. Det kan bero på många anledningar. En kan vara att man överskattat sin ekonomi, att man inte förstått vidden av kostnaderna för lånet och att man helt enkelt inte har råd att betala kostnaderna för räntor, amorteringar och avgifter. En annan anledning kan vara oförutsedda händelser; man kan exempelvis bli sjuk eller förlora sitt arbete och därmed hamna i en helt annan situation ekonomiskt än den man hade när man tog lånet.

Många tror att oförmåga att stå för sina lånekostnader ofrånkomligen resulterar i betalningsanmärkningar, inkasso och Kronofogden. Så illa behöver det inte gå, till exempel kan man i många fall förlänga lånet och därmed sprida ut kostnaden över längre tid och få ner den på en månatlig nivå som man kan hantera. Det är dock inte riktigt så enkelt och det kommer inte utan kostnader. Här på smslånutanuc.se får du hjälp att se hur dessa möjligheter ser ut när du behöver snabba lån med olika löptider.

Så fungerar en förlängning

Att man skulle få problem med avbetalningar av ett smslån behöver inte bero på att man varit slarvig eller dåligt förberedd. Det kan handla om en så enkel sak som att man får sin lön inbetald på måndagen istället för på fredagen medan räkningen för lånet ska betalas innan helgen. Man kan även vara egenföretagare och få fördröjning på en faktura vilket ändrar betalningsförmågan om än bara för ett par dagar.

Vid tillfällen som dessa så är det bra att kunna förlänga lånet och räkningen behöver alltså inte innebära påminnelser, betalningsanmärkningar eller besök från Kronofogden.

Det vanliga är att man skjuter upp betalningen av räkningen med 30 dagar. Hur dessa regler och tidsbestämmelser ser ut kan variera och om man vill vara säker så bör man kolla sådana detaljer redan innan man tar lånet och basera sitt val av långivare på det.

Oftast så går förlängningen av lånet lika fort som när man tar lånet. Kreditgivare verkar i en mycket konkurrensutsatt bransch och i och med att de flesta erbjuder förlängning så vill man vara smidig och tillmötesgående.

Kostnader för förlängning

Att förlänga ett lån, alltså att man skjuter upp betalningarna är naturligtvis inte gratis. Om man inte kan hålla de överenskommelser man gjort så måste ju långivaren kompenseras. Ibland finns det en på förhand angiven summa som man betalar in, ibland baseras summan på lånets storlek. Denna kommer i regel separat eftersom det ju är en egen uppgörelse utöver lånet.

Viktigt att tänka på

Bara för att en förlängning går smidigt och enkelt så betyder det inte att man ska ta lätt på det hela när man tar lånet. Man tänker att det är kul att få låna pengar och om man inte kan hantera någon avbetalning så kan man skjuta upp den. Detta är i och för sig sant men man ska komma ihåg att avbetalningen fortfarande ska göras, den är fortfarande samma summa och du ska dessutom betala den förlängningsavgift som långivaren har rätt till.

Förlängning av lån ska bara ske i nödfall, annars riskerar det att bli en riktigt kostsam historia. Dock är det skönt att ha en möjlig förlängning som säkerhet om något oförutsett skulle inträffa. Var bara medveten om att det kan komma att kosta.