När man ska börja närma sig lånemarknaden, kanske för första gången så kan den vid första anblick te sig ganska svårgenomtränglig, i synnerhet med tanke på de nya aktörer som dykt upp de senaste åren. Den ökande konkurrensen är givetvis oftast till låntagarens fördel i synnerhet med tanke på de många erbjudanden som kreditgivarna presenterar för att kunna hävda sig gentemot sina medtävlare.

Dock kan det vara bra att veta vilka generella regler som gäller exempelvis smslån utan UC. Vad ställs det för krav på mig som låntagare och vad kan jag som kund ställa för krav på banker och kreditinstitut? Varje företag har givetvis sina erbjudanden och sina villkor men det finns generella villkor och krav som är bra att känna till, i synnerhet om man är ny på marknaden.

villkor och krav

Krav på dig som låntagare

Den utveckling som kreditmarknaden upplevt de senaste åren har öppnat en mängd möjligheter för såväl långivare som låntagare. På det hela taget har det inneburit att det blivit möjligt att dels få lån lättare och dessutom har fler potentiella kunder fått tillgång till möjligheter som tidigare var förbehållet betydligt färre. Reglerna har blivit färre och enklare och tidigare höga krav på säkerhet har minskats till nivåer som är rimligare för långt fler.

Dock innebär det inte att det är fritt fram för alla att få lån, att det saknas krav och villkor, tvärtom. Alla branscher är beroende av trovärdighet och det skulle inte vara hållbart om man inte uppehöll lagar och regler.

Grundläggande villkor

Exakt hur reglerna ser ut kan variera från företag till företag men om man funderar på att ta ett lån så bör man vara beredd på att det kommer att finnas villkor som rör din ålder, man bör inte vara för ung, oavsett vilken typ av lån man behöver. Dessutom få man räkna med att det kommer att finnas krav på inkomst och annan form av säkerhet för lånet. Andra aspekter rör din ekonomiska historia och hur du har handskats med pengar och ekonomi tidigare.

Det finns möjligheter att få lån även om man har exempelvis betalningsanmärkningar men dessa kommer tveklöst att vägas in i processen och om du vet med dig att du har sådana anmärkningar så kan det vara bra att antingen vänta tills dessa tagits bort eller att du siktar in dig på kreditgivare som lånar ut även när sådana omständigheter föreligger.

Viktigt att tänka på

Som med alla lån så är det viktigt att man har koll på sin egen ekonomi och vad det är för tankar man har med lånet. Är det för konsumtion, lite silverkant på tillvaron eller är det för att klara av löpande utgifter? Om det är så att man funderar på att ta ett smslån för att klara hyran så bör man nog tänka om och se över vad det är som har lett till att man hamnat i en sådan situation. Att skuldsätta sig för hyran, elen eller dylikt kan snabbt bli en riktig skuldfälla.

Om man vill undvika att hamna i svåra situationer på grund av lån så bör man tänka långsiktigt och se efter hur stor skulden kommer att bli hur höga räntekostnaderna kommer att bli och vad detta innebär för dig, utgiftsmässigt varje månad. Planera återbetalningen noga, se till att det finns ett slutdatum och att du klarar av kostnaden varje månad. Ta reda på vad som gäller, villkor och krav är till för att hjälpa och underlätta och både du och långivaren har intresse av att de efterföljs så om du frågar kan du vara säker på att få svar snabbt och tydligt.