Den som vill låna pengar kommer oftast att få veta att han eller hon kommer att genomgå en kreditupplysning. Oavsett om man ansöker om lån som privatperson, egen företagare eller i egenskap av ett större företag så måste långivaren vara säker på att låntagaren har en ekonomi som är bra nog att kunna hantera dels avbetalningarna på lånet, dels räntorna och dels de avgifter som oftast tillkommer i samband med lån. Privatpersonens eller firmans ekonomiska situation granskas och baserat på denna kreditupplysning bildar sig långivaren uppfattningen om man tänker bevilja lånet.

kreditupplysning

En kreditupplysning innebär…

Om du för första gången ska ta ett lån kan det vara bra att du jämför snabblån utan uc först. Går du igenom en kreditupplysning kommer du att få hem ett papper där man meddelas att man genomgått en kreditupplysning så kan det kanske kännas lite olustigt om man inte vet vad detta är och vad det innebär.

Det är i själva verket inget dramatiskt. Den som lånar ut pengar vill av lätt sedda skäl inte riskera att förlora de utlånade pengarna och det bästa sättet att undgå detta är att helt enkelt försäkra sig om att den som ansökt om att få låna pengar har den ekonomiska säkerhet och det förutsättningar som krävs för att inga risker med avbetalningar, räntor och avgifter ska uppstå.

Den som genom kreditupplysningen visar att han eller hon har skött sin ekonomi har helt enkelt större chanser att få sin låneansökan beviljad än någon som har stora skulder, som fått prickningar på grund av slarv och annat i samband med tidigare lån eller som på annat vis visat att vederbörande inte kunnat hantera ekonomiska situationer.

Detta kollas vid en upplysning

En kreditupplysning tar inte enbart hänsyn till ens ekonomiska situation, även om det naturligtvis är det mest viktiga i sammanhanget. Dock finns det andra aspekter som kan tänkas bli viktiga när en låneansökan ska behandlas.

Exempel på sådana aspekter är om den som ansöker om lånet är gift, hur gammal han eller hon är och om vederbörande är straffad för något brott och om detta brott i så fall är av en sort som påverkar den ekonomiska trovärdigheten. Ingen seriös långivare vill komma i kontakt med brottslighet eller annat som kan tänkas äventyra den egna verksamhetens säkerhet och trovärdighet. Därför lämnar kreditupplysningen ofta fler omdömen än de som rör de strikt ekonomiska.

Enkelt sammanfattat så finns det i en kreditupplysning uppgifter om låntagarens inkomst, om vederbörandes civilstånd, om ägande av exempelvis fastigheter och om det finns betalningsanmärkningar. Dessutom ingår uppgifter om aktiva krediter, det vill säga om den som ansöker för tillfället har andra lån.

Så påverkas du av en kreditupplysning

Den som lämnar in en låneansökan får räkna med att den du ansöker av vill ha en kreditupplysning på dig eller ditt företag om det är i egenskap av näringsidkare som du ansöker. Man bör dock vara lite försiktig med kreditupplysningar eftersom alla sådana registreras och om man har gjort för många så riskerar det att se ut som att den som ansökt om lån ser ut att antingen lånat mycket pengar eller försökt att göra det. I Sverige funkar det så att det tar ett tag innan det syns om man bara ansökt om ett lån eller om man faktiskt har accepterat erbjudandet.

Många lån påverkar givetvis betalningsförmågan vilket i sin tur gör att risken ökar för att långivaren inte får tillbaka sina pengar. Därför bör man vara försiktig med kreditupplysningar och kanske inte göra så många varje år och framför allt tänka sig för när man står i begrepp att ansöka om ett riktigt viktigt lån som till exempel ett sådant som rör bostad, bil eller studier.