miljöbil

Statsbudgeten för 2018 kommer att innehålla sammanlagt 5 miljarder kronor för satsningar på miljö och klimat. Detta tillkännagavs av Miljöpartiets statsråd Isabella Lövin och Per Bolund vid en pressträff måndagen den 4 september. Pengarna ska räcka till en hel rad åtgärder, såsom bland annat ett särskilt bidrag för dem som vill ha en elbilsladdare i anslutning till hemmet, en elfordonspremie samt en utökad premie för miljöbilar.

Billigare miljöbilar

Den så kallade miljöbilspremien, som nu har funnits i ett par år, kommer att finnas att utnyttja även under 2018. Rent konkret handlar den om att den som köper en bil som släpper ut mindre än 50 gram koldioxid per kilometer får en större summa pengar i handen. Under 2017 är premien på upp till 40 000 kr. Nästa år kommer den som köper nytt och miljösmart istället att få upp till 60 000 kr.

Satsningen är en del av förstärkningen av det bonus/malus-system för utsläpp som ska introduceras nästa år. Inköp och körning av miljöbilar och supermiljöbilar (med utsläpp nära noll gram) ska helt enkelt premieras medan de som köper alternativ som är sämre för miljön ska tvingas erlägga betydligt högre fordonsskatter.

Som en liten fotnot kan vi nämna att intresset för att ta del av supermiljöbilspremien har varit relativt svalt under 2017 (samt även under tidigare år). Per den 29 augusti hade totalt 217 miljoner av de avsatta 700 miljonerna avsatta för 2017 betalats ut. Mest noterbart är kanske att det framför allt är juridiska personer som köper miljöbilar och därmed drar fördel av premien. För dagsaktuella uppgifter, se Transportstyrelsens data här.

Laddstolpar för elbilar

Majoriteten, om inte alla, av supermiljöbilarna är elfordon. Dessa behöver laddas med jämna mellanrum och för det krävs laddningsstationer. I budgetförslaget har regeringen avsatt 150 miljoner kronor som ska betalas ut som bidrag till uppförandet av fler laddsstolpar. Enligt förslaget ska lejonparten av medlen betalas ut till privatpersoner som kan anlägga en egen laddstolpe i anslutning till hemmet. Idén är att dels öka intresset för att använda elbil, dels öka tillgängligheten.

Bidrag till elcyklar och elmopeder

El är framtiden enligt regeringen och man anslår inte bara mer medel till miljöbilar utan också till inköp av nya elcyklar och elmopeder. Enligt förslaget i budgetpropositionen kommer totalt 350 miljoner kronor att avsättas till bidrag till inköp av dessa fordon. Bidraget föreslås kunna uppgå till maximalt 10 000 kr av inköpskostnaden.

Läs mer om regeringens förslag i en debattartikel här och i en pressrelease här.