adressandring

Den som kapar ditt ID kan ställa till med mycket skada i ditt ekonomiska liv på kort tid. Att kaparen ansöker om lån, kreditkort, med mera, i ditt namn är bara en av de vanliga konsekvenserna. En annan konsekvens som kan bli mycket besvärlig är om kaparen ändrar din adress hos Skatteverket. Med ett nytt verktyg, spärra obehörig adressändring, framtaget av just Skatteverket kan du emellertid förhindra att detta sker. Det var den 28 september som Skatteverket sjösatte tjänsten och redan någon vecka senare hade över 200 000 personer aktiverat spärren.

ID-kapningarna blir allt fler

Det är i genomsnitt omkring 300 personer som drabbas av ID-kapning varje dag i Sverige, detta enligt uppgifter från Polisens särskilda enhet för bedrägerier (NBC). Varje händelse kan ge upphov till stora problem för den som blir drabbad. Skatteverkets tjänst förhindrar inte att någon stjäl eller på annat sätt kommer över legitimation/e-legitimation, men den kan minska effekterna av en ID-kapning. Om adressen inte kan flyttas blir det ju till exempel svårare att handla på nätet i ditt namn.

Hur spärrar jag adressen?

Om du aktiverar tjänsten kommer Skatteverket i fortsättningen endast att godkänna adressändringar som initieras och bekräftas med hjälp av e-legitimation. Det innebär att en adressändring som skickas in via formulär inte beaktas av myndigheten.

Det är en enkel sak att aktivera spärren. Börja med att logga in på Skatteverkets webbplats med BankID, till exempel mobilt BankID. Därefter letar du upp tjänsten ”Spärra obehörig adressändring”. Du presenteras då för två alternativ, nämligen ”ingen spärr av adressändring” samt ”spärra obehörig adressändring”. I det fall det är förstnämnda som är förvalt klickar du i stället på det andra alternativet. Därefter ska du klicka på knappen märkt ”nästa” för att med hjälp av din e-legitimation bekräfta ändringen. När du får upp en kvittens på att spärren är registrerad är din adress skyddad hos Skatteverket.

När du spärrar obehörig adressändring är det endast du samt de familjemedlemmar som bor på samma folkbokföringsadress (och som har e-legitimation) som kan ändra tillbaka.

Korta fakta om Skatteverkets nya tjänst

  • Att lägga in spärren är gratis
  • Du måste vara minst 18 år för att använda tjänsten
  • Spärren gäller endast dig personligen – om ni är fler som bor på samma folkbokföringsadress kan andra familjemedlemmar med e-legitimation ändra adressen
  • Spärren gäller även särskild postadress, det vill säga tidsbegränsad (upp till sex månader) alternativ adress.

Andra åtgärder för att förhindra kapning

Att se till att en bedragare inte kan ändra din folkbokföringsadress är en mycket bra åtgärd för att förhindra konsekvenserna av en ID-kapning. Det är dock också givetvis viktigt att förhindra att kapning kan ske över huvud taget.

Tre snabba tips är:

  • Lämna aldrig ut personlig och/eller känslig information på nätet – din bank kommer till exempel aldrig att efterfråga information via e-post.
  • Använd olika lösenord på olika webbplatser och se till att de inte är för enkla alternativt kan gå att koppla till din person.
  • Ha alltid 100% koll på dina fysiska identitetshandlingar samt bank-, betal- och kreditkort.