För över 26 år sedan införde EU snusförbudet. Swedish Match utmanade beslutet redan från första början, men blev nekade. Deras kamp mot denna lag har fortsatt under flera år med samma resultat i deras mål för att omskriva de nuvarande reglerna. Swedish Match anser att regleringen av tobaksprodukter borde förhållas till riskfaktorerna inom varje produkt och att det kräver ett utbyte av kunskap mellan myndigheter och branschen. De uttrycker även att de utvärderar ny vetenskaplig data regelbundet och samarbetar nära med forskning för att kunna framföra korrekt och relevant produktinformation.

Sedan 1992 har det inom EU varit ett förbud mot tobak för oralt bruk, förutom produkter som tuggas eller röks. Snus gör inget av det vilket leder till ett försäljningsförbud. När Sverige blev medlem i EU beviljades landet ett undantag från snusförbudet, men förbudet är i verk i övriga Europa än idag. Swedish Match anser att förbudet är diskriminerade och fortsätter med sitt mål att Storbritanniens högsta domstol ska lämna ärendet till EG-domstolen för ett förhandsavgörande. Fallet togs upp den 25 januari 2018 och planeras att få en dom under andra halvåret 2018.
Samtidigt meddelade regeringen att de har för avsikt att genomföra en lagändring som går i kraft från och med den 1 januari 2019 där man inför rökförbud på offentlig plats, förbud mot självbetjäning av tobak, förbud mot tobaksreklam mm. Swedish Match inväntar nu svar på den förväntade domen och hoppas på en friare och mer rättvis behandling av snuset.