Bankomat skimning

Skimning är numera mycket sällsynt i Sverige. Bankomaterna runt om i landet är nämligen idag i princip helt säkrade mot denna form av kortkapning. I utlandet är säkerheten vid bankomater emellertid inte lika stor. När du befinner dig utomlands, särskilt på destinationer i de södra delarna av Europa samt i Asien, bör du därför vara på din vakt när du tar ut pengar i en uttagsautomat.

Så här fungerar skimning

Skimning är ett samlingsord för flera olika tekniker för att komma åt dina kortuppgifter. Vissa bedragare monterar en extra kortläsare på bankomatens kortspringa med syftet att kopiera magnetspårsinformationen. Denna information kan sedan kopieras på nya kort och användas för att ta ut pengar.

Andra bedragare monterar en dold kamera ovanför knappsatsen för att på så sätt få tag på din kortkod. Steg två för bedragarna är att stjäla kortet från dig. Om de lyckas kan de sedan inom någon minut tömma ditt konto. Det finns också exempel på bedragare som placerar en extra knappsats ovanpå den riktiga för att på så sätt registrera koden.

Så här skyddar du dig mot skimning

Grundregeln för skydd mot skimning är att du förhindrar att din kod kommer i orätta händer. Det enklaste sättet att göra detta är att hålla den ena handen över den som du trycker in koden med. På så sätt kan eventuella kameror inte se vilka siffror du trycker in.

Du bör också undersöka bankomaten rent fysiskt innan du sätter i ditt kort. De två delar du ska titta extra noga på är sifferplattan och kortspringan. För sifferplattan bör du undersöka om den verkligen sitter fast i bankomaten. Går den att rubba något eller om den sticker upp misstänkt högt kan det vara fråga om en kopia som har placerats ovanpå bankomatens sifferplatta. För kortspringan ska du kontrollera att det endast finns just en springa. Hittar du en plastbit vid springan finns risken att bedragare har fört in en utrustning som kopierar kortinformationen. Var också uppmärksam på om kortet kan föras in utan friktion. Om det känns ”tyngre” än vanligt bör du dra ut kortet.

Om du blir utsatt för skimning eller annat bedrägeri

Även om du är vaksam och vidtar alla försiktighetsmått finns alltid risken att du utsätts för ett kortbedrägeri. Om du upptäcker ett sådant ska du så fort som möjligt anmäla bedrägeriet. Du ska börja med att spärra kortet. Det kan du göra hos din bank via telefon dygnet runt från alla destinationer. Därefter bör du kontakta din bank för en diskussion kring de praktiska problem som händelsen innebär. Det tredje steget du bör ta så fort som möjligt är att polisanmäla.