Dina barn påverkas direkt av alla ekonomiska beslut du tar som förälder. Samtidigt är många tveksamma till att involvera barnen i något som har med hushållsekonomin att göra. Det är också vanligt att det känns jobbigt att försöka förklara olika brister i ekonomin. Det är naturligt, men samtidigt behöver ett samtal med barnen om ekonomi inte vara så svårt. Nedan är tre snabba tips som du kan använda i vardagen för att hjälpa barnen att närma sig pengar och ekonomi på ett naturligt sätt.

Utgå från konkreta händelser

Barn tänker inte alltid direkt logiskt. Snarare är det tvärtom som gäller i många fall. Ett tydligt exempel är pengars relativa värde i mataffären respektive leksaksaffären. I mataffären kan mamma och pappa lägga upp stora berg av mat och annat till hushållet på bandet, men i leksaksbutiken håller föräldrarna istället plånboken tätt intill bröstet. Barnen tycker förmodligen att det är mycket konstigt (och reagerar därefter!). Här uppstår ett utmärkt läge att förklara skillnaden mellan det nödvändiga och det mindre nödvändiga. Förklara att mat är nödvändigt medan leksaker är sådana saker som man får önska sig.

Engagera barnen

Barn ska få vara barn och inte behöva vara delaktiga i jobbiga ekonomiska samtal kring köksbordet. Det är viktigt att undvika att säga saker som ”vi har inga pengar” eller ”vi har inte råd”. Det skapar bara onödig stress och oro hos barnen.

Ovan betyder dock inte att barnen inte kan engagera sig i vissa prioriteringar. Ett bra exempel är vad ni ska göra på semestern. Fråga barnen vad de vill göra och förklara (i mycket enkla ordalag) hur ekonomin ser ut och vilka uppoffringar som kan krävas för att barnens önskemål ska kunna infrias. Om barnen blir besvikna för att ni inte kan åka på samma typ av semesterresa som kompisarna eller grannarna, se till att förklara att prioriteringarna kan vara olika i olika familjer.

Ge dina barn veckopeng

Det är tyvärr färre och färre föräldrar som idag ger sina barn veckopeng. Istället gör föräldrarna de inköp av till exempel godis eller tidningar som veckopengen skulle kunna betala. Om du inte ger dina barn veckopeng berövar du faktiskt dem en möjlighet att tidigt dels lära sig betydelsen av pengar, dels planera för sina inköp. Du förlorar också en bra möjlighet att börja prata om pengar.

En annan aspekt med att ge barnen veckopeng är att de faktiskt får hålla fysiska sedlar och mynt i handen. I dagens tidevarv, då en absolut majoritet av alla transaktioner görs över nätet eller med kort, har pengar blivit något abstrakt, och i barnens värld är det abstrakta mycket svårt att förstå.