Vår huvudstad växer så det knakar. Allt fler svenskar väljer att förflytta sig från sina hemorter på landsbygden in till storstadslivet i Stockholm. I Stockholm finns allt som man behöver. Där finns restauranger och uteliv i världsklass, kultur, historia och framförallt en mix av storstadskänsla och det naturnära som nästan kan sägas vara unik just för Stockholm. Men, det som i de flesta fall av avgörande till att många människor väljer att ta flyttlasset till huvudstaden, det är arbetsmöjligheterna. Det fullkomligt kryllar av arbetsmöjligheter i Stockholm, så länge man lägger manken till och söker på rätt ställen.

Det finns dock ett hinder, som ofta är ett hinder som helt och hållet sätter stopp för en flytt. Det är, föga förvånande, bostadsfrågan. Att hitta en bostad innanför eller nära tullarna i Stockholm är varken lätt eller billigt, oftast krävs goda kontakter och/eller mycket pengar.

Det här har gjort att folk har fått upp ögonen förorterna och även ändå ut till Uppsala. Från december förra året ökade SJ antalet tåg på sträckan Stockholm – Uppsala och satte även in ett direkt tåg mellan destinationerna. I planeringarna finns även att trafikera sträckan med fyra spår för pendeltågen.

Förslaget kom från Trafikverket förra året som menade att fyra spår för det första kommer att göra Uppsala mer attraktivt, för det andra kommer det öppna upp för möjligheter att bygga bostäder längs med sträckan. För det tredje ger byggnationen ett alternativ till att bo i Stockholms innerstad och istället söka sig längre ut utan att den sakens skull komma längre ifrån rent tidsmässigt.