miljöbil

Statsbudgeten för 2018 kommer att innehålla sammanlagt 5 miljarder kronor för satsningar på miljö och klimat. Detta tillkännagavs av Miljöpartiets statsråd Isabella Lövin och Per Bolund vid en pressträff måndagen den 4 september. Pengarna ska räcka till en hel rad åtgärder, såsom bland annat ett särskilt bidrag för dem som vill ha en elbilsladdare i anslutning till hemmet, en elfordonspremie samt en utökad premie för miljöbilar.

Billigare miljöbilar

Den så kallade miljöbilspremien, som nu har funnits i ett par år, kommer att finnas att utnyttja även under 2018. Rent konkret handlar den om att den som köper en bil som släpper ut mindre än 50 gram koldioxid per kilometer får en större summa pengar i handen. Under 2017 är premien på upp till 40 000 kr. Nästa år kommer den som köper nytt och miljösmart istället att få upp till 60 000 kr.

Satsningen är en del av förstärkningen av det bonus/malus-system för utsläpp som ska introduceras nästa år. Inköp och körning av miljöbilar och supermiljöbilar (med utsläpp nära noll gram) ska helt enkelt premieras medan de som köper alternativ som är sämre för miljön ska tvingas erlägga betydligt högre fordonsskatter.

Som en liten fotnot kan vi nämna att intresset för att ta del av supermiljöbilspremien har varit relativt svalt under 2017 (samt även under tidigare år). Per den 29 augusti hade totalt 217 miljoner av de avsatta 700 miljonerna avsatta för 2017 betalats ut. Mest noterbart är kanske att det framför allt är juridiska personer som köper miljöbilar och därmed drar fördel av premien. För dagsaktuella uppgifter, se Transportstyrelsens data här.

Laddstolpar för elbilar

Majoriteten, om inte alla, av supermiljöbilarna är elfordon. Dessa behöver laddas med jämna mellanrum och för det krävs laddningsstationer. I budgetförslaget har regeringen avsatt 150 miljoner kronor som ska betalas ut som bidrag till uppförandet av fler laddsstolpar. Enligt förslaget ska lejonparten av medlen betalas ut till privatpersoner som kan anlägga en egen laddstolpe i anslutning till hemmet. Idén är att dels öka intresset för att använda elbil, dels öka tillgängligheten.

Bidrag till elcyklar och elmopeder

El är framtiden enligt regeringen och man anslår inte bara mer medel till miljöbilar utan också till inköp av nya elcyklar och elmopeder. Enligt förslaget i budgetpropositionen kommer totalt 350 miljoner kronor att avsättas till bidrag till inköp av dessa fordon. Bidraget föreslås kunna uppgå till maximalt 10 000 kr av inköpskostnaden.

Läs mer om regeringens förslag i en debattartikel här och i en pressrelease här.

Försäkringar kan av många upplevas som ett svårgripbart ämne. Det kan vara svårt att förstå hur olika typer av försäkringar fungerar, vilket skydd de ger, om olika typer kan tänkas överlappa varandra, och även om man har behov av en viss typ av försäkring eller inte. Att du måste ha minst trafikförsäkring för din bil vet du säkert om, att en hemförsäkring är ett måste likaså. Men, hur är det med skyddet på jobbet, på vägen till och från jobbet, för ditt barn på dagis eller skola, för ditt barn på fritiden, och så vidare? Just barnens försäkringsskydd är en viktig fråga och det är inte alla som har koll på vad som gäller. Här är en kort guide som kan ge dig lite vägledning.

Skola och dagis har olycksfallsförsäkring

Att det kan hända diverse olyckor med barn är inget som har gått det offentliga förbi. Därför har alla kommuner tecknat olycksfallsförsäkringar för de barn och ungdomar som går på förskola och skola. Olycksfallsförsäkringen täcker fysiska och psykiska skador med mera som inträffar på förskolan/skolan samt på vägen till och från skolan. Vissa försäkringar kan även täcka skador som inträffar på fritiden. Kontrollera gärna med skolan eller med kommunens kundtjänst för att få reda på precis vad som gäller.

Skolförsäkringarna täcker inte sjukdom

Mycket viktigt att känna till är att skolförsäkringen inte ger något skydd för sjukdom. De flesta handikapp, medicinska såväl som psykiska, uppstår inte av ett olycksfall såsom exempel ett fall, utan av en sjukdom. Om ditt barn skulle drabbas av en sjukdom som ger på vad som på försäkringsspråk kallas invaliditet, kan ersättning alltså inte sökas ur det offentligas skolförsäkring. Det är endast en privat barnförsäkring som kan täcka en sådan skada.

Så här väljer du barnförsäkring

De flesta större försäkringsbolag erbjuder en barnförsäkring med skydd mot både olycksfall och sjukdom. Vilket försäkringsbolag du väljer har mindre betydelse. Viktigast är att du kan få ett försäkringsskydd för ditt barn som är adekvat och det till en rimlig peng.

När du ansöker om en barnförsäkring ska du först och främst ange ett försäkringsbelopp. Detta belopp ligger till grund för vilken ersättning som kan utgå. En tumregel är att teckna sig för ett försäkringsbelopp på mellan 1,2 – 1,3 miljoner. Ett belopp på den nivån ger bra skydd utan att premien för försäkringen behöver bli så hög. Bland annat branschföreningen Konsumenternas skriver under på denna tumregel.

Vad ska då ingå i försäkringen? Jo, det handlar i huvudsak om fyra saker, nämligen ekonomisk invaliditet, medicinsk invaliditet, ersättning vid långvarig sjukdom (för föräldrarna) samt engångsbelopp vid vissa mer allvarliga diagnoser. Om dessa fyra moment inte finns med i en barnförsäkring du tittar på ska du välja bort den genast. I övrigt ska du vara noga med att titta på försäkringarnas undantag (alla försäkringsbolag listar sådana i sina villkor).

Många familjer har idag goda inkomster. På grund av stora utgifter upplevs de dock inte alltid som så goda. En del familjer har till och med problem med att få ekonomin att gå ihop trots två ganska eller mycket goda inkomster. Ett bevis på detta är att snittinkomsten bland de som tar smslån faktiskt är ganska hög. Det finns goda skäl att fundera över vart pengarna egentligen går och även om det inte går att leva mer sparsamt.

En inkomst räcker långt

Rubriken för den här artikeln är lite tillspetsad, men faktum är att det för många inte behöver vara en omöjlighet att leva på en inkomst. Det som familjen sparar varje månad kan över tid bli mycket stora belopp som till exempel kan användas för ett sparande till barnens första boenden, ett sommarhus, en tidigare pension, eller något annat. Detta sparande gör också hushållet bättre rustat om någon skulle förlora jobbet eller bli sjuk.

Exempel: Natalie och Jörgen lever tillsammans med sina två barn. Natalie får ut 33 000 kr i månaden efter skatt medan Jörgen får ut 25 000 kr. Tillsammans med barnbidraget har familjen således en nettoinkomst på över 60 000 kr. De bor i ett radhus i utanför Stockholm och har boendekostnader på omkring 10 000 kr i månaden. I hushållet finns alltså 50 000 kr kvar efter att boendekostnaderna är betalda. Trots det blir det inte många kronor kvar i slutet av varje månad.

Natalie och Jörgen torde ha goda möjligheter att kunna spara betydande summor varje månad. Ett första steg kan vara att familjen försöker klara sig på Natalies lön på 33 000 kr samt barnbidraget och helt enkelt sparar Jörgens lön. Det kan krävas lite större åtgärder för att det ska lyckas, men om paret är framgångsrikt med uppgiften sparar de 300 000 kr per år, vilket är en avsevärd summa. På tio års sikt har familjen sparat tre miljoner.

Enkla åtgärder för lägre månadskostnader

Att gå från att leva på två inkomster (och knappt klara det) till att leva på en inkomst, är inte något man gör i en handvändning. Det gäller att se över hela ekonomin och i många fall göra stora nedskärningar i utgifterna. Här är några exempel.

Bostaden
Det enklaste sättet att sänka månadskostnaderna för ett boende är att byta till ett billigare. Det är dock förmodligen ett lite väl stort steg för de flesta. Ett naturligt alternativ är att byta bank för bolån eller åtminstone pruta hos den nuvarande banken så mycket det är möjligt. Är boendet av det större slaget kan det finnas möjlighet att hyra ut det för kortare eller längre tid.

Sälj (den ena) bilen
Att äga bil är dyrt. Att äga två bilar är ännu dyrare. Det finns åtskilliga tusenlappar att spara på att minska behovet av bil.

Håll ner utgifterna i ”övrigt”-kategorin till ett minimum
Många familjer har mycket stora utgifter i den kategorin som brukar benämnas ”övrigt”. Här inkluderas allt som inte har något att göra med boende, transporter, försäkringar, kommunikation, mat och kläder. Det går att banta den här kategorin ganska kraftigt. Analysera kontoutdrag och fundera kring vad pengarna egentligen har gett. Förmodligen kommer du att upptäcka att kategorin är lite som ett svart hål som slukar pengar utan att du får ut något av värde.

Bankomat skimning

Skimning är numera mycket sällsynt i Sverige. Bankomaterna runt om i landet är nämligen idag i princip helt säkrade mot denna form av kortkapning. I utlandet är säkerheten vid bankomater emellertid inte lika stor. När du befinner dig utomlands, särskilt på destinationer i de södra delarna av Europa samt i Asien, bör du därför vara på din vakt när du tar ut pengar i en uttagsautomat.

Så här fungerar skimning

Skimning är ett samlingsord för flera olika tekniker för att komma åt dina kortuppgifter. Vissa bedragare monterar en extra kortläsare på bankomatens kortspringa med syftet att kopiera magnetspårsinformationen. Denna information kan sedan kopieras på nya kort och användas för att ta ut pengar.

Andra bedragare monterar en dold kamera ovanför knappsatsen för att på så sätt få tag på din kortkod. Steg två för bedragarna är att stjäla kortet från dig. Om de lyckas kan de sedan inom någon minut tömma ditt konto. Det finns också exempel på bedragare som placerar en extra knappsats ovanpå den riktiga för att på så sätt registrera koden.

Så här skyddar du dig mot skimning

Grundregeln för skydd mot skimning är att du förhindrar att din kod kommer i orätta händer. Det enklaste sättet att göra detta är att hålla den ena handen över den som du trycker in koden med. På så sätt kan eventuella kameror inte se vilka siffror du trycker in.

Du bör också undersöka bankomaten rent fysiskt innan du sätter i ditt kort. De två delar du ska titta extra noga på är sifferplattan och kortspringan. För sifferplattan bör du undersöka om den verkligen sitter fast i bankomaten. Går den att rubba något eller om den sticker upp misstänkt högt kan det vara fråga om en kopia som har placerats ovanpå bankomatens sifferplatta. För kortspringan ska du kontrollera att det endast finns just en springa. Hittar du en plastbit vid springan finns risken att bedragare har fört in en utrustning som kopierar kortinformationen. Var också uppmärksam på om kortet kan föras in utan friktion. Om det känns ”tyngre” än vanligt bör du dra ut kortet.

Om du blir utsatt för skimning eller annat bedrägeri

Även om du är vaksam och vidtar alla försiktighetsmått finns alltid risken att du utsätts för ett kortbedrägeri. Om du upptäcker ett sådant ska du så fort som möjligt anmäla bedrägeriet. Du ska börja med att spärra kortet. Det kan du göra hos din bank via telefon dygnet runt från alla destinationer. Därefter bör du kontakta din bank för en diskussion kring de praktiska problem som händelsen innebär. Det tredje steget du bör ta så fort som möjligt är att polisanmäla.

Under en begränsad tid står Monetti för halva uppläggningsavgiften vid det första lånet för alla nya kunder. Det innebär att du som ny låntagare betalar 175 kr istället för 350 kr. Denna halvering av kostnaden ger stora effekter på den effektiva räntan, särskilt för dig som vill låna ett mindre belopp under en kortare tid.

Så här mycket kostar lånet hos Monetti

Med rabatten för nya kunder blir det just nu billigare att låna hos Monetti, oavsett lånebelopp. Aviavgiften påverkas dock inte av kampanjen, inte heller årsräntan.

Exempel: Du vill låna 5000 kr i två månader. Med en uppläggningsavgift på 175 kr, två aviavgifter à 45 kr styck samt en räntekostnad på 600 kr kostar lånet dig totalt 5865 kr. Utan rabatten på uppläggningsavgiften hade du betalat 6040 kr.

En uppläggningsavgift är fast oavsett lånebelopp och löptid. Om du får rabatt på den uppstår den situationen att du kan låna mer till samma eller lägre kostnad än normalt.

Exempel: Du lånar 6000 kr i två månader. Med uppläggningsavgiften på 175 kr, aviavgifterna på 90 kr och en räntekostnad på 717 kr blir totalkostnaden 982 kr.

Andra kampanjer hos smslåneföretagen

Att ge en rabatt på uppläggningsavgiften, eller att slopa den helt, under en viss kampanjtid är något som är ganska vanligt hos smslåneföretagen. Kampanjerna brukar emellertid inte pågå under särskilt lång tid. Anledningen är att en halvering eller ett slopande av avgiften innebär att långivaren gör en förlust på denna del av lånet. Uppläggningsavgiften speglar nämligen normalt den faktiska kostnad som långivaren har för handläggning, kreditkontroll och utbetalning.

Många smslåneföretag väljer istället att erbjuda räntefria lån till nya kunder. För många av erbjudandena av detta slag slopas också eventuella uppläggningsavgifter. I praktiken innebär ett sådant erbjudande att lånet är kostnadsfritt så länge det betalas tillbaka i rätt tid.

Mer om Monetti

Monetti är ett av de ledande smslåneföretagen i Sverige. Varumärket har funnits sedan 2006 (då som Folkia) och har sedan starten tillhört de mest populära aktörerna. Monetti är i grunden ett norskt bolag (Folkefinans AS), men verksamheten drivs helt i linje med svensk lagstiftning via en svensk filial.

Den här aktören är en av de som har de mest generösa villkoren för dem som har en sämre ekonomi. Ett exempel är att betalningsanmärkningar kan godtas. Ett annat är att man inte använder UC för inhämtning av kreditinformation. Dessutom är åldersgränsen 18 år.

Drömmer du att vara i en situation där du har så mycket pengar att du inte behöver oroa dig för just pengar? Det gör nog alla. Men, hur når man denna situation, detta stadium av rikedom? Det finns i huvudsak tre vägar och dessa tre kan med fördel kombineras för största effekt. Det handlar om att tjäna, att spara samt att investera. Nedan diskuterar vi något kring dessa tre vägar till en framtid där pengar, eller avsaknad därav, är något mindre bekymmersamt.

Tjäna pengar

För att ha någon möjlighet att utnyttja möjligheter till sparande och investeringar krävs först att du tjänar pengar. Om du idag inte är nöjd med vad du får in på personkontot den 25:e i varje månad har du många sätt att öka dina inkomster. Du kan till exempel jobba fler timmar på ditt befintliga arbete, ta ett extrajobb, starta en blogg för att få in några kronor på annonser, med mera. Du har förmodligen många möjligheter – det gäller bara att du håller ögon och öron öppna.

Det finns dock ett litet problem med att tjäna pengar, och det är att du i princip byter din tid mot pengar. Du har en timpenning och när arbetsdagen är slut tjänar du inte något mer. Det är här sparande och investeringar kommer in i bilden. Sparande och investeringar ger dig extra inkomster hela tiden, oavsett du är på arbetet eller sover. Man brukar säga att ”pengarna arbetar åt dig”.

Spara

Alla bör ha ett sparande, inte minst för att klara av tuffare tider. Sparande som ska täcka det oväntade i vardagen brukar kallas buffertsparande och ett sådant kan vara oumbärligt. Med någon månadslön undanstoppad på ett sparkonto är du betydligt bättre rustad för att klara av svackor i ekonomin utan att exempelvis behöva ta smslån.

Det finns även andra sätt att spara. Ett bra exempel är målsparande. Målsparande innebär att du sparar pengar till en speciell utgift. Den kan ligga både nära och mycket långt in i framtiden.

Genom att spara på sparkonton säkrar du att du inte förlorar pengar samtidigt som du får en viss avkastning. För att verkligen kunna nå rikedom krävs emellertid att du investerar.

Investera

Investeringar är inte något som bara börshajar sysslar med. Alla svenskar är i princip investerare i och med att våra pensionspengar är i arbete på börsen. Det gäller även dem som inte har gjort något PPM-val. Att investera på egen hand behöver heller inte vara något komplicerat. Det gäller bara att du har en viss koll på vad det är du placerar dina pengar i.

Investeringar i aktier, fonder och råvaror ger dig större chans på avkastning, eller vinst med en annan benämning. Samtidigt är risken i sådana placeringar alltid högre än vad den är om du sparar på konto.

Vad ska man då placera i för att vägen till rikedom ska öppna sig? Viktigt att notera är att finansmarknaderna är svårbegripliga (även för dem som dagligen är involverade i dem). Det är således klokt att utgå från några mycket enkla och tydliga regler. Nedan är tre regler som har fungerat för många mycket förmögna personer under lång tid.

1. Investera brett
Välj gärna en global aktiefond. En sådan fond är exponerad mot hela världen. Över tid har globala aktiefonder gett en vinst på omkring 7% per år.

2. Investera lite varje månad
Ibland är priserna på aktiemarknaderna höga, ibland är de låga. Genom att köpa varje månad jämnas dessa toppar och dalar ut.

3. Välj fonder med låga avgifter
Varje fond tar ut en avgift för förvaltningen. Ju lägre den är, desto större avkastning får du på dina investeringar. Ett riktmärke är att aldrig välja en fond med en avgift som överstiger 0,50%.

Dina barn påverkas direkt av alla ekonomiska beslut du tar som förälder. Samtidigt är många tveksamma till att involvera barnen i något som har med hushållsekonomin att göra. Det är också vanligt att det känns jobbigt att försöka förklara olika brister i ekonomin. Det är naturligt, men samtidigt behöver ett samtal med barnen om ekonomi inte vara så svårt. Nedan är tre snabba tips som du kan använda i vardagen för att hjälpa barnen att närma sig pengar och ekonomi på ett naturligt sätt.

Utgå från konkreta händelser

Barn tänker inte alltid direkt logiskt. Snarare är det tvärtom som gäller i många fall. Ett tydligt exempel är pengars relativa värde i mataffären respektive leksaksaffären. I mataffären kan mamma och pappa lägga upp stora berg av mat och annat till hushållet på bandet, men i leksaksbutiken håller föräldrarna istället plånboken tätt intill bröstet. Barnen tycker förmodligen att det är mycket konstigt (och reagerar därefter!). Här uppstår ett utmärkt läge att förklara skillnaden mellan det nödvändiga och det mindre nödvändiga. Förklara att mat är nödvändigt medan leksaker är sådana saker som man får önska sig.

Engagera barnen

Barn ska få vara barn och inte behöva vara delaktiga i jobbiga ekonomiska samtal kring köksbordet. Det är viktigt att undvika att säga saker som ”vi har inga pengar” eller ”vi har inte råd”. Det skapar bara onödig stress och oro hos barnen.

Ovan betyder dock inte att barnen inte kan engagera sig i vissa prioriteringar. Ett bra exempel är vad ni ska göra på semestern. Fråga barnen vad de vill göra och förklara (i mycket enkla ordalag) hur ekonomin ser ut och vilka uppoffringar som kan krävas för att barnens önskemål ska kunna infrias. Om barnen blir besvikna för att ni inte kan åka på samma typ av semesterresa som kompisarna eller grannarna, se till att förklara att prioriteringarna kan vara olika i olika familjer.

Ge dina barn veckopeng

Det är tyvärr färre och färre föräldrar som idag ger sina barn veckopeng. Istället gör föräldrarna de inköp av till exempel godis eller tidningar som veckopengen skulle kunna betala. Om du inte ger dina barn veckopeng berövar du faktiskt dem en möjlighet att tidigt dels lära sig betydelsen av pengar, dels planera för sina inköp. Du förlorar också en bra möjlighet att börja prata om pengar.

En annan aspekt med att ge barnen veckopeng är att de faktiskt får hålla fysiska sedlar och mynt i handen. I dagens tidevarv, då en absolut majoritet av alla transaktioner görs över nätet eller med kort, har pengar blivit något abstrakt, och i barnens värld är det abstrakta mycket svårt att förstå.

Alla har vi pengafällor. Det handlar om utgifter som vi inte direkt tänker på och heller inte våndas över, men som över tid kan ge upphov till betydande hål i plånboken. Många har pengafällor som äter upp 5%, 10% eller till och med 15% av inkomsterna och har samtidigt ingen större koll på att utgifterna faktiskt blir så stora. Vill du kunna stärka din ekonomi för att göra den mindre sårbar och minska risken att behöva ta ett lån kan det alltså vara en god idé att titta närmare på dina pengafällor!

Typiska pengafällor

Det finns ett antal tydliga pengafällor som är intimt kopplade med (dåliga) vanor. Det krävs nämligen att du stoppar in pengar i din pengafälla med jämna mellanrum för att totalkostnaden ska bli av den större storleken.

En vanlig fälla för många är uteluncherna. Det är bekvämt och också avslappnande att kunna gå ut och äta på lunchen, men över tid kan prislappen för denna vardagslyx stiga i höjden. En annan vanlig pengafälla är tobak. En snusdosa eller ett cigarettpaket om dagen blir mycket kostsamt om du räknar ihop kostnaden per år. En tredje pengafälla kan vara kaffet du köper på Pressbyrån innan jobbet, tidningsprenumerationer, streamingtjänster för TV och dator, köp av appar eller extrafunktioner i spel, med mera. Du ser, listan kan göras lång.

Identifiera och trappa ner

Det är normalt inte så svårt att identifiera de pengafällor som kostar dig mest pengar i onödan varje vecka, varje månad och varje år. En idé är att du går igenom en vanlig vecka och ser över dina inköp. För de som inte är så konkreta, till exempel köp av streamingtjänster, kan du med fördel i stället kika igenom bankkontoutdraget för förra månaden.

När du har ditt konsumtionsmönster klart för dig är det ”bara” att du beslutar dig för att minska utgifterna. Du kanske varken vill eller känner att du kan minska vissa utgifter till ett minimum, men genom att tänka efter lite före varje inköp kan du förmodligen skapa ett tänk som gör att du automatiskt trappar ner och genom det sparar du pengar.

Så här mycket kan du spara

Hur mycket du kan spara på att trappa ner eller till och med sluta göda en pengafälla är givetvis individuellt och beror på hur stort det pengaslukande hålet är i dagsläget. Vi kan emellertid presentera några typexempel för att illustrera att det finns mycket pengar att spara.

Lunch ute
Om vi säger att du äter lunch ute tre gånger i veckan varje arbetsvecka (omkring 40 veckor) och att lunchen kostar 100 kr spenderar du alltså 12 000 kr varje år.

Tobak
Om du snusar en dosa lössnus per dag året runt kostar denna (o)vana dig mellan 15 000 – 20 000 kr per år beroende på märke.

Streaming
Om du har abonnemang på ett par, tre streamingtjänster à mellan 100 – 300 kr per månad blir totalkostnaden 4800 – 7200 kr per år.

Kaffe
Köper du med dig en kopp kaffe à 25 kr varje morgon innan jobbet (omkring 250 dagar) blir årskostnaden 6250 kr.

Idag är det mer eller mindre standard att du ansöker om smslån på nätet med hjälp av bank-ID. Denna tekniska lösning är både praktisk, snabb och mycket säker. Med bank-ID i mobilen eller på datorn kan du faktiskt skicka in en ansökan om ett lån på bara några minuter. Kanske har du redan tillgång till bank-ID för att legitimera dig på nätet? Om du inte har det, och har funderingar kring hur den här elektroniska legitimationen fungerar, rekommenderar vi att du botaniserar bland våra svar nedan.

Vilka typer av bank-ID finns?
Bank-ID finns i tre varianter, nämligen på fil, på kort samt som mobilt bank-ID. Sistnämnda är den mest använda varianten och också den som är absolut smidigast att använda. Med mobilt bank-ID använder du en app för att legitimera dig och skicka in din ansökan.

Finns det andra tillämpningar för bank-ID?
Att till exempel skicka in en ansökan om ett smslån är bara en av många tillämpningar för bank-ID. Du kan använda den här digitala legitimationen för alla slags bankärenden, för deklaration och andra ärenden hos Skatteverket, för att anmäla ersättningsanspråk hos Försäkringskassan, med mera. Bank-ID håller på att växa fram som en standard för säkra inloggningar oavsett webbplats och ärende, så antalet tillämpningar ökar för varje vecka.

Hur gör jag för att få bank-ID?
Det är totalt ett tiotal banker, inklusive alla de största, som kan utfärda bank-ID. Varianten för mobiler och surfplattor kan du få utfärdad hos alla banker, medan du får vara mer noggrann om du vill ha e-legitimation på fil eller kort.

För att ladda ner och börja använda mobilt bank-ID ska du först gå till Google Play (Android-enheter), App Store (iOS-enheter) eller Windows Store och ladda ner den särskilda säkerhetsappen (BankID säkerhetsapp). När det är gjort loggar du in på internetbanken och begär att få bank-ID utfärdat. För att slutföra installationen anger du aktiveringskod samt ditt personnummer i appen. Kom ihåg att uppdatera appen så fort det finns en tillgänglig uppdatering.

Är bank-ID säkert?
Det har det senaste året figurerat uppgifter om att det kan finnas säkerhetsluckor i bank-ID, luckor som bedragare kan utnyttja för ljusskygga ärenden. Eventuella säkerhetsproblem kommer dock administratören för systemet till kännedom blixtsnabbt och luckorna täpps snart till. Bank-ID är den avgjort säkraste lösningen för digital legitimation och sannolikheten att till exempel råka ut för en bedragare kan betraktas som minimal. Som vanligt ska du dock vara mycket noga med att hålla ditt lösenord hemligt och aldrig logga in på exempelvis din bank på uppmaning av någon per e-post eller telefon.

Skulle du misstänka att du har blivit utsatt för ett bedrägeri genom att någon har använt ditt bank-ID kan du spärra legitimationen via din bank.

Kan man testa sitt bank-ID?
bank-ID:s webbplats kan du testa både hur du går tillväga för att legitimera dig med bank-ID och om din version fungerar som den ska.

Långivning styrs av en mängd lagregler och standardvillkor och alla långivare är skyldiga att presentera information om vad som gäller för både lån i allmänhet och varje enskilt lån. Denna information är dock sällan särskilt lättläst, särskilt vad gäller de rättigheter och skyldigheter som låneavtalet ger upphov till. Samtidigt är det mycket viktigt att känna till hur dessa ser ut. Du kan hitta bra information om rättigheter och skyldigheter på vår sida om villkor. För mer info kan vi rekommendera nedan kanaler och webbplatser.

Långivarens kundtjänst

Den naturliga anhalten om du vill ha mer information om en viss långivares lån är givetvis långivarens kundtjänst. Här får du svar på alla frågor som är kopplade till ett lån som redan är utbetalat eller ett erbjudande om lån.

Hallå Konsument

För både övergripande och mer detaljerad information om villkor, rättigheter och skyldigheter kan vi rekommendera att du gör ett besök på Konsumentverkets informationsportal Hallå Konsument. Den här sajten, som lanserades 2016, är full av nyttig information om vad ett lån innebär, hur du kan ångra ett lån, vad som händer om du inte kan betala, hur du räknar på lån, med mera. Sajten är även i övrigt en guldgruva när det gäller tips, råd och vägledning kring privatekonomiska frågor. En ytterligare bonus är att du via sajten kan komma i kontakt med en konsumentvägledare via både chatt och telefon.

Konsumentverket

Myndigheten Konsumentverket har även mycket matnyttig information på sin egen webbplats. Här finns till exempel mängder av publikationer inklusive en lathund för konsumentkreditlagen (den lag som i huvudsak styr långivning) och en svart lista över företag som inte följer lagar och regler. En del av materialet kan du beställa hem gratis i pappersform om du tycker att det är lite omständligt att läsa på datorn.

Konsumenternas

Konsumenternas är en informationsportal som drivs av bransorganisationerna Konsumenternas Bank och Finansbyrå samt Konsumenternas Försäkringsbyrå. Syftet är att ge oberoende information och vägledning inom områdena bank, finans och försäkringar.

För lån finns en omfattande samling artiklar och vägledningar. Några av huvuddelarna i samlingen handlar om hur lån fungerar, hur man legitimerar sig och hur avbetalning går till. Det finns också såväl en lånekalkyl som ett ”lånelabb” att använda för att räkna på lån.

I lånekalkylen kan du laborera med olika belopp, räntesatser, avgifter, amorteringstider med mera för att se vad månadsbeloppet blir och vad lånet kostar totalt i räntor och avgifter. Lånelabbet är en slags jämförelsetjänst där du kan ange uppgifter för två olika lån och räkna ut hur skillnaden i pris ser ut.