Det blev nytt prisrekord när vinflaskor från såldes i Frankrike. Den som såldes för mest pengar var 244 år gammalt och flaskan gick för 103 700 euro, vilket innebär 1 060 000 svenska kronor. Detta innebär att det är den dyraste vinflaskan som sålts genom tidigare. Även två andra flaskor såldes väldigt dyrt, den ena för 76 250 euro och den andra för 73 200 euro.

Äldre än Franska Revolutionen
Vinet som såldes för över en miljon var ett ”gult vin” som är en specialitet i östra Frankrike. Det gjordes 1774 av Anatoile Vercel vilket innebär att druvorna plockades och vinet framställdes före franska revolutionen. Det är också Vercels släktingar som sparat flaskan, och dessutom i samma vinkällaren sedan dess. Tack vare alla dessa omständigheter var vinet väldigt eftertraktat och kunde gå för över en miljon svenska kronor. I vinflaskan var det 87 centiliter vin. Det ”gula vinet” hade provsmakats år 1994 av tjugofyra professionella experter som betygsatte det till 9,4 av 10 med kommentarer att det smakade bland annat curry, valnötter, kanel, valnötter, vanilj och kanel.

Dubbelt så dyr flaska jämfört med tidigare rekord
Tidigare rekordet som finns på dyrt sålda vinflaskor finns från 2011 då det såldes en vinflaska för 57 000 euro. Det innebär att alla tre flaskorna som såldes i Frankrike slog rekordet som tidigare fanns, och det med mariginal. Den dyraste flaskan var nästan dubbelt så dyr om man jämför med tidigare rekord. Det är otroligt mycket pengar för 87 centiliter vin och det var nog ingen som trodde att det var så eftertraktat att flaskan skulle gå för över en miljon.

Tyska och brittiska turister klagar på att det är svårt att betala kontant i Sverige.I Europa så är det fortfarande en väldigt stor procent inom turistnäring som bara tar kontanter. I Portugal till exempel är det bara 10 procent av alla taxibilar som tar kort. Det är den kostnaden som tillkommer vid köp med kort som turisterna opponerar sig emot och det kan man förstå. Sedan handlar det också om en vanesak, man betalar med pengar därifrån man kommer helt enkelt.

Egentligen är det lätt att lösa, det är bara prat om service. På många turisttäta orter i Norge så tar man emot pengar, och till och med i flera valutor som sedan växlas när säsongen är över. Detta för att inte mista kunder och en god handel. Vad framtiden bringar när det kommer till ett kontantlöst samhälle är kanske lite tidigt att spå. Här i Sverige så skiljer det sig ganska mycket från stad till landsbygd. På landet används det kontanter i högre grad än i städerna.

För över 26 år sedan införde EU snusförbudet. Swedish Match utmanade beslutet redan från första början, men blev nekade. Deras kamp mot denna lag har fortsatt under flera år med samma resultat i deras mål för att omskriva de nuvarande reglerna. Swedish Match anser att regleringen av tobaksprodukter borde förhållas till riskfaktorerna inom varje produkt och att det kräver ett utbyte av kunskap mellan myndigheter och branschen. De uttrycker även att de utvärderar ny vetenskaplig data regelbundet och samarbetar nära med forskning för att kunna framföra korrekt och relevant produktinformation.

Sedan 1992 har det inom EU varit ett förbud mot tobak för oralt bruk, förutom produkter som tuggas eller röks. Snus gör inget av det vilket leder till ett försäljningsförbud. När Sverige blev medlem i EU beviljades landet ett undantag från snusförbudet, men förbudet är i verk i övriga Europa än idag. Swedish Match anser att förbudet är diskriminerade och fortsätter med sitt mål att Storbritanniens högsta domstol ska lämna ärendet till EG-domstolen för ett förhandsavgörande. Fallet togs upp den 25 januari 2018 och planeras att få en dom under andra halvåret 2018.
Samtidigt meddelade regeringen att de har för avsikt att genomföra en lagändring som går i kraft från och med den 1 januari 2019 där man inför rökförbud på offentlig plats, förbud mot självbetjäning av tobak, förbud mot tobaksreklam mm. Swedish Match inväntar nu svar på den förväntade domen och hoppas på en friare och mer rättvis behandling av snuset.

miljöbil

Statsbudgeten för 2018 kommer att innehålla sammanlagt 5 miljarder kronor för satsningar på miljö och klimat. Detta tillkännagavs av Miljöpartiets statsråd Isabella Lövin och Per Bolund vid en pressträff måndagen den 4 september. Pengarna ska räcka till en hel rad åtgärder, såsom bland annat ett särskilt bidrag för dem som vill ha en elbilsladdare i anslutning till hemmet, en elfordonspremie samt en utökad premie för miljöbilar.

Billigare miljöbilar

Den så kallade miljöbilspremien, som nu har funnits i ett par år, kommer att finnas att utnyttja även under 2018. Rent konkret handlar den om att den som köper en bil som släpper ut mindre än 50 gram koldioxid per kilometer får en större summa pengar i handen. Under 2017 är premien på upp till 40 000 kr. Nästa år kommer den som köper nytt och miljösmart istället att få upp till 60 000 kr.

Satsningen är en del av förstärkningen av det bonus/malus-system för utsläpp som ska introduceras nästa år. Inköp och körning av miljöbilar och supermiljöbilar (med utsläpp nära noll gram) ska helt enkelt premieras medan de som köper alternativ som är sämre för miljön ska tvingas erlägga betydligt högre fordonsskatter.

Som en liten fotnot kan vi nämna att intresset för att ta del av supermiljöbilspremien har varit relativt svalt under 2017 (samt även under tidigare år). Per den 29 augusti hade totalt 217 miljoner av de avsatta 700 miljonerna avsatta för 2017 betalats ut. Mest noterbart är kanske att det framför allt är juridiska personer som köper miljöbilar och därmed drar fördel av premien. För dagsaktuella uppgifter, se Transportstyrelsens data här.

Laddstolpar för elbilar

Majoriteten, om inte alla, av supermiljöbilarna är elfordon. Dessa behöver laddas med jämna mellanrum och för det krävs laddningsstationer. I budgetförslaget har regeringen avsatt 150 miljoner kronor som ska betalas ut som bidrag till uppförandet av fler laddsstolpar. Enligt förslaget ska lejonparten av medlen betalas ut till privatpersoner som kan anlägga en egen laddstolpe i anslutning till hemmet. Idén är att dels öka intresset för att använda elbil, dels öka tillgängligheten.

Bidrag till elcyklar och elmopeder

El är framtiden enligt regeringen och man anslår inte bara mer medel till miljöbilar utan också till inköp av nya elcyklar och elmopeder. Enligt förslaget i budgetpropositionen kommer totalt 350 miljoner kronor att avsättas till bidrag till inköp av dessa fordon. Bidraget föreslås kunna uppgå till maximalt 10 000 kr av inköpskostnaden.

Läs mer om regeringens förslag i en debattartikel här och i en pressrelease här.

Försäkringar kan av många upplevas som ett svårgripbart ämne. Det kan vara svårt att förstå hur olika typer av försäkringar fungerar, vilket skydd de ger, om olika typer kan tänkas överlappa varandra, och även om man har behov av en viss typ av försäkring eller inte. Att du måste ha minst trafikförsäkring för din bil vet du säkert om, att en hemförsäkring är ett måste likaså. Men, hur är det med skyddet på jobbet, på vägen till och från jobbet, för ditt barn på dagis eller skola, för ditt barn på fritiden, och så vidare? Just barnens försäkringsskydd är en viktig fråga och det är inte alla som har koll på vad som gäller. Här är en kort guide som kan ge dig lite vägledning.

Skola och dagis har olycksfallsförsäkring

Att det kan hända diverse olyckor med barn är inget som har gått det offentliga förbi. Därför har alla kommuner tecknat olycksfallsförsäkringar för de barn och ungdomar som går på förskola och skola. Olycksfallsförsäkringen täcker fysiska och psykiska skador med mera som inträffar på förskolan/skolan samt på vägen till och från skolan. Vissa försäkringar kan även täcka skador som inträffar på fritiden. Kontrollera gärna med skolan eller med kommunens kundtjänst för att få reda på precis vad som gäller.

Skolförsäkringarna täcker inte sjukdom

Mycket viktigt att känna till är att skolförsäkringen inte ger något skydd för sjukdom. De flesta handikapp, medicinska såväl som psykiska, uppstår inte av ett olycksfall såsom exempel ett fall, utan av en sjukdom. Om ditt barn skulle drabbas av en sjukdom som ger på vad som på försäkringsspråk kallas invaliditet, kan ersättning alltså inte sökas ur det offentligas skolförsäkring. Det är endast en privat barnförsäkring som kan täcka en sådan skada.

Så här väljer du barnförsäkring

De flesta större försäkringsbolag erbjuder en barnförsäkring med skydd mot både olycksfall och sjukdom. Vilket försäkringsbolag du väljer har mindre betydelse. Viktigast är att du kan få ett försäkringsskydd för ditt barn som är adekvat och det till en rimlig peng.

När du ansöker om en barnförsäkring ska du först och främst ange ett försäkringsbelopp. Detta belopp ligger till grund för vilken ersättning som kan utgå. En tumregel är att teckna sig för ett försäkringsbelopp på mellan 1,2 – 1,3 miljoner. Ett belopp på den nivån ger bra skydd utan att premien för försäkringen behöver bli så hög. Bland annat branschföreningen Konsumenternas skriver under på denna tumregel.

Vad ska då ingå i försäkringen? Jo, det handlar i huvudsak om fyra saker, nämligen ekonomisk invaliditet, medicinsk invaliditet, ersättning vid långvarig sjukdom (för föräldrarna) samt engångsbelopp vid vissa mer allvarliga diagnoser. Om dessa fyra moment inte finns med i en barnförsäkring du tittar på ska du välja bort den genast. I övrigt ska du vara noga med att titta på försäkringarnas undantag (alla försäkringsbolag listar sådana i sina villkor).

Många familjer har idag goda inkomster. På grund av stora utgifter upplevs de dock inte alltid som så goda. En del familjer har till och med problem med att få ekonomin att gå ihop trots två ganska eller mycket goda inkomster. Ett bevis på detta är att snittinkomsten bland de som tar smslån faktiskt är ganska hög. Det finns goda skäl att fundera över vart pengarna egentligen går och även om det inte går att leva mer sparsamt.

En inkomst räcker långt

Rubriken för den här artikeln är lite tillspetsad, men faktum är att det för många inte behöver vara en omöjlighet att leva på en inkomst. Det som familjen sparar varje månad kan över tid bli mycket stora belopp som till exempel kan användas för ett sparande till barnens första boenden, ett sommarhus, en tidigare pension, eller något annat. Detta sparande gör också hushållet bättre rustat om någon skulle förlora jobbet eller bli sjuk.

Exempel: Natalie och Jörgen lever tillsammans med sina två barn. Natalie får ut 33 000 kr i månaden efter skatt medan Jörgen får ut 25 000 kr. Tillsammans med barnbidraget har familjen således en nettoinkomst på över 60 000 kr. De bor i ett radhus i utanför Stockholm och har boendekostnader på omkring 10 000 kr i månaden. I hushållet finns alltså 50 000 kr kvar efter att boendekostnaderna är betalda. Trots det blir det inte många kronor kvar i slutet av varje månad.

Natalie och Jörgen torde ha goda möjligheter att kunna spara betydande summor varje månad. Ett första steg kan vara att familjen försöker klara sig på Natalies lön på 33 000 kr samt barnbidraget och helt enkelt sparar Jörgens lön. Det kan krävas lite större åtgärder för att det ska lyckas, men om paret är framgångsrikt med uppgiften sparar de 300 000 kr per år, vilket är en avsevärd summa. På tio års sikt har familjen sparat tre miljoner.

Enkla åtgärder för lägre månadskostnader

Att gå från att leva på två inkomster (och knappt klara det) till att leva på en inkomst, är inte något man gör i en handvändning. Det gäller att se över hela ekonomin och i många fall göra stora nedskärningar i utgifterna. Här är några exempel.

Bostaden
Det enklaste sättet att sänka månadskostnaderna för ett boende är att byta till ett billigare. Det är dock förmodligen ett lite väl stort steg för de flesta. Ett naturligt alternativ är att byta bank för bolån eller åtminstone pruta hos den nuvarande banken så mycket det är möjligt. Är boendet av det större slaget kan det finnas möjlighet att hyra ut det för kortare eller längre tid.

Sälj (den ena) bilen
Att äga bil är dyrt. Att äga två bilar är ännu dyrare. Det finns åtskilliga tusenlappar att spara på att minska behovet av bil.

Håll ner utgifterna i ”övrigt”-kategorin till ett minimum
Många familjer har mycket stora utgifter i den kategorin som brukar benämnas ”övrigt”. Här inkluderas allt som inte har något att göra med boende, transporter, försäkringar, kommunikation, mat och kläder. Det går att banta den här kategorin ganska kraftigt. Analysera kontoutdrag och fundera kring vad pengarna egentligen har gett. Förmodligen kommer du att upptäcka att kategorin är lite som ett svart hål som slukar pengar utan att du får ut något av värde.

Bankomat skimning

Skimning är numera mycket sällsynt i Sverige. Bankomaterna runt om i landet är nämligen idag i princip helt säkrade mot denna form av kortkapning. I utlandet är säkerheten vid bankomater emellertid inte lika stor. När du befinner dig utomlands, särskilt på destinationer i de södra delarna av Europa samt i Asien, bör du därför vara på din vakt när du tar ut pengar i en uttagsautomat.

Så här fungerar skimning

Skimning är ett samlingsord för flera olika tekniker för att komma åt dina kortuppgifter. Vissa bedragare monterar en extra kortläsare på bankomatens kortspringa med syftet att kopiera magnetspårsinformationen. Denna information kan sedan kopieras på nya kort och användas för att ta ut pengar.

Andra bedragare monterar en dold kamera ovanför knappsatsen för att på så sätt få tag på din kortkod. Steg två för bedragarna är att stjäla kortet från dig. Om de lyckas kan de sedan inom någon minut tömma ditt konto. Det finns också exempel på bedragare som placerar en extra knappsats ovanpå den riktiga för att på så sätt registrera koden.

Så här skyddar du dig mot skimning

Grundregeln för skydd mot skimning är att du förhindrar att din kod kommer i orätta händer. Det enklaste sättet att göra detta är att hålla den ena handen över den som du trycker in koden med. På så sätt kan eventuella kameror inte se vilka siffror du trycker in.

Du bör också undersöka bankomaten rent fysiskt innan du sätter i ditt kort. De två delar du ska titta extra noga på är sifferplattan och kortspringan. För sifferplattan bör du undersöka om den verkligen sitter fast i bankomaten. Går den att rubba något eller om den sticker upp misstänkt högt kan det vara fråga om en kopia som har placerats ovanpå bankomatens sifferplatta. För kortspringan ska du kontrollera att det endast finns just en springa. Hittar du en plastbit vid springan finns risken att bedragare har fört in en utrustning som kopierar kortinformationen. Var också uppmärksam på om kortet kan föras in utan friktion. Om det känns ”tyngre” än vanligt bör du dra ut kortet.

Om du blir utsatt för skimning eller annat bedrägeri

Även om du är vaksam och vidtar alla försiktighetsmått finns alltid risken att du utsätts för ett kortbedrägeri. Om du upptäcker ett sådant ska du så fort som möjligt anmäla bedrägeriet. Du ska börja med att spärra kortet. Det kan du göra hos din bank via telefon dygnet runt från alla destinationer. Därefter bör du kontakta din bank för en diskussion kring de praktiska problem som händelsen innebär. Det tredje steget du bör ta så fort som möjligt är att polisanmäla.

Under en begränsad tid står Monetti för halva uppläggningsavgiften vid det första lånet för alla nya kunder. Det innebär att du som ny låntagare betalar 175 kr istället för 350 kr. Denna halvering av kostnaden ger stora effekter på den effektiva räntan, särskilt för dig som vill låna ett mindre belopp under en kortare tid.

Så här mycket kostar lånet hos Monetti

Med rabatten för nya kunder blir det just nu billigare att låna hos Monetti, oavsett lånebelopp. Aviavgiften påverkas dock inte av kampanjen, inte heller årsräntan.

Exempel: Du vill låna 5000 kr i två månader. Med en uppläggningsavgift på 175 kr, två aviavgifter à 45 kr styck samt en räntekostnad på 600 kr kostar lånet dig totalt 5865 kr. Utan rabatten på uppläggningsavgiften hade du betalat 6040 kr.

En uppläggningsavgift är fast oavsett lånebelopp och löptid. Om du får rabatt på den uppstår den situationen att du kan låna mer till samma eller lägre kostnad än normalt.

Exempel: Du lånar 6000 kr i två månader. Med uppläggningsavgiften på 175 kr, aviavgifterna på 90 kr och en räntekostnad på 717 kr blir totalkostnaden 982 kr.

Andra kampanjer hos smslåneföretagen

Att ge en rabatt på uppläggningsavgiften, eller att slopa den helt, under en viss kampanjtid är något som är ganska vanligt hos smslåneföretagen. Kampanjerna brukar emellertid inte pågå under särskilt lång tid. Anledningen är att en halvering eller ett slopande av avgiften innebär att långivaren gör en förlust på denna del av lånet. Uppläggningsavgiften speglar nämligen normalt den faktiska kostnad som långivaren har för handläggning, kreditkontroll och utbetalning.

Många smslåneföretag väljer istället att erbjuda räntefria lån till nya kunder. För många av erbjudandena av detta slag slopas också eventuella uppläggningsavgifter. I praktiken innebär ett sådant erbjudande att lånet är kostnadsfritt så länge det betalas tillbaka i rätt tid.

Mer om Monetti

Monetti är ett av de ledande smslåneföretagen i Sverige. Varumärket har funnits sedan 2006 (då som Folkia) och har sedan starten tillhört de mest populära aktörerna. Monetti är i grunden ett norskt bolag (Folkefinans AS), men verksamheten drivs helt i linje med svensk lagstiftning via en svensk filial.

Den här aktören är en av de som har de mest generösa villkoren för dem som har en sämre ekonomi. Ett exempel är att betalningsanmärkningar kan godtas. Ett annat är att man inte använder UC för inhämtning av kreditinformation. Dessutom är åldersgränsen 18 år.

Drömmer du att vara i en situation där du har så mycket pengar att du inte behöver oroa dig för just pengar? Det gör nog alla. Men, hur når man denna situation, detta stadium av rikedom? Det finns i huvudsak tre vägar och dessa tre kan med fördel kombineras för största effekt. Det handlar om att tjäna, att spara samt att investera. Nedan diskuterar vi något kring dessa tre vägar till en framtid där pengar, eller avsaknad därav, är något mindre bekymmersamt.

Tjäna pengar

För att ha någon möjlighet att utnyttja möjligheter till sparande och investeringar krävs först att du tjänar pengar. Om du idag inte är nöjd med vad du får in på personkontot den 25:e i varje månad har du många sätt att öka dina inkomster. Du kan till exempel jobba fler timmar på ditt befintliga arbete, ta ett extrajobb, starta en blogg för att få in några kronor på annonser, med mera. Du har förmodligen många möjligheter – det gäller bara att du håller ögon och öron öppna.

Det finns dock ett litet problem med att tjäna pengar, och det är att du i princip byter din tid mot pengar. Du har en timpenning och när arbetsdagen är slut tjänar du inte något mer. Det är här sparande och investeringar kommer in i bilden. Sparande och investeringar ger dig extra inkomster hela tiden, oavsett du är på arbetet eller sover. Man brukar säga att ”pengarna arbetar åt dig”.

Spara

Alla bör ha ett sparande, inte minst för att klara av tuffare tider. Sparande som ska täcka det oväntade i vardagen brukar kallas buffertsparande och ett sådant kan vara oumbärligt. Med någon månadslön undanstoppad på ett sparkonto är du betydligt bättre rustad för att klara av svackor i ekonomin utan att exempelvis behöva ta smslån.

Det finns även andra sätt att spara. Ett bra exempel är målsparande. Målsparande innebär att du sparar pengar till en speciell utgift. Den kan ligga både nära och mycket långt in i framtiden.

Genom att spara på sparkonton säkrar du att du inte förlorar pengar samtidigt som du får en viss avkastning. För att verkligen kunna nå rikedom krävs emellertid att du investerar.

Investera

Investeringar är inte något som bara börshajar sysslar med. Alla svenskar är i princip investerare i och med att våra pensionspengar är i arbete på börsen. Det gäller även dem som inte har gjort något PPM-val. Att investera på egen hand behöver heller inte vara något komplicerat. Det gäller bara att du har en viss koll på vad det är du placerar dina pengar i.

Investeringar i aktier, fonder och råvaror ger dig större chans på avkastning, eller vinst med en annan benämning. Samtidigt är risken i sådana placeringar alltid högre än vad den är om du sparar på konto.

Vad ska man då placera i för att vägen till rikedom ska öppna sig? Viktigt att notera är att finansmarknaderna är svårbegripliga (även för dem som dagligen är involverade i dem). Det är således klokt att utgå från några mycket enkla och tydliga regler. Nedan är tre regler som har fungerat för många mycket förmögna personer under lång tid.

1. Investera brett
Välj gärna en global aktiefond. En sådan fond är exponerad mot hela världen. Över tid har globala aktiefonder gett en vinst på omkring 7% per år.

2. Investera lite varje månad
Ibland är priserna på aktiemarknaderna höga, ibland är de låga. Genom att köpa varje månad jämnas dessa toppar och dalar ut.

3. Välj fonder med låga avgifter
Varje fond tar ut en avgift för förvaltningen. Ju lägre den är, desto större avkastning får du på dina investeringar. Ett riktmärke är att aldrig välja en fond med en avgift som överstiger 0,50%.

Dina barn påverkas direkt av alla ekonomiska beslut du tar som förälder. Samtidigt är många tveksamma till att involvera barnen i något som har med hushållsekonomin att göra. Det är också vanligt att det känns jobbigt att försöka förklara olika brister i ekonomin. Det är naturligt, men samtidigt behöver ett samtal med barnen om ekonomi inte vara så svårt. Nedan är tre snabba tips som du kan använda i vardagen för att hjälpa barnen att närma sig pengar och ekonomi på ett naturligt sätt.

Utgå från konkreta händelser

Barn tänker inte alltid direkt logiskt. Snarare är det tvärtom som gäller i många fall. Ett tydligt exempel är pengars relativa värde i mataffären respektive leksaksaffären. I mataffären kan mamma och pappa lägga upp stora berg av mat och annat till hushållet på bandet, men i leksaksbutiken håller föräldrarna istället plånboken tätt intill bröstet. Barnen tycker förmodligen att det är mycket konstigt (och reagerar därefter!). Här uppstår ett utmärkt läge att förklara skillnaden mellan det nödvändiga och det mindre nödvändiga. Förklara att mat är nödvändigt medan leksaker är sådana saker som man får önska sig.

Engagera barnen

Barn ska få vara barn och inte behöva vara delaktiga i jobbiga ekonomiska samtal kring köksbordet. Det är viktigt att undvika att säga saker som ”vi har inga pengar” eller ”vi har inte råd”. Det skapar bara onödig stress och oro hos barnen.

Ovan betyder dock inte att barnen inte kan engagera sig i vissa prioriteringar. Ett bra exempel är vad ni ska göra på semestern. Fråga barnen vad de vill göra och förklara (i mycket enkla ordalag) hur ekonomin ser ut och vilka uppoffringar som kan krävas för att barnens önskemål ska kunna infrias. Om barnen blir besvikna för att ni inte kan åka på samma typ av semesterresa som kompisarna eller grannarna, se till att förklara att prioriteringarna kan vara olika i olika familjer.

Ge dina barn veckopeng

Det är tyvärr färre och färre föräldrar som idag ger sina barn veckopeng. Istället gör föräldrarna de inköp av till exempel godis eller tidningar som veckopengen skulle kunna betala. Om du inte ger dina barn veckopeng berövar du faktiskt dem en möjlighet att tidigt dels lära sig betydelsen av pengar, dels planera för sina inköp. Du förlorar också en bra möjlighet att börja prata om pengar.

En annan aspekt med att ge barnen veckopeng är att de faktiskt får hålla fysiska sedlar och mynt i handen. I dagens tidevarv, då en absolut majoritet av alla transaktioner görs över nätet eller med kort, har pengar blivit något abstrakt, och i barnens värld är det abstrakta mycket svårt att förstå.