sms lån - få besked direkt på skärmen

Nästan alla företag som erbjuder sms lån till privatpersoner poängterar att man ger ”besked direkt” efter ansökan. Den som inte har ansökt om ett sms lån tidigare har möjligen lite svårt att identifiera exakt vad det betyder. Blir pengarna utbetalda direkt? Får man svar på sin ansökan direkt? Handlar beskedet om att ansökan betraktas som inkommen? Här får du alla svar kring denna så typiska skrivning i långivarnas marknadsföring.

Besked om beviljat eller nekat lån

Alla långivare inom sms lån har i regel automatiska processer för handläggning och kreditbedömning och dessa processer sätter igång omedelbart efter att din ansökan har skickats in. Skickar du in via ett formulär på nätet matas dina personuppgifter in i systemet och sedan görs en nästan ögonblicklig kreditkontroll för att långivaren ska se om du är kreditvärdig för det belopp du ansöker om. Om du ringer till kundtjänst för att ansöka krävs i stället att handläggaren matar in uppgifterna i systemet manuellt.

Oavsett utfallet av kreditkontrollen, det vill säga om du ska anses kreditvärdig för det belopp du ansöker om eller inte, kommer du sedan att få ett besked direkt på skärmen. Allt kring kreditkontrollen och handläggningen sker mer eller mindre blixtsnabbt och det gör att det automatiska beskedet kommer att presenteras för dig inom en mycket kort stund efter att du har skickat in din ansökan. Det behöver inte ta mer än några sekunder och det tar aldrig mer än fem minuter.

Det besked du ser på skärmen är ett preliminärt besked som är villkorat av att en handläggare tittar på ärendet. Om det inte finns anledning för handläggaren hos långivaren att göra ytterligare efterforskningar kommer lånet att beviljas och pengarna betalas ut enligt långivarens rutiner. Om det krävs ytterligare uppgifter kommer det normalt att framgå av beskedet. Vanligtvis löses detta genom att handläggaren ringer upp och ställer ett par kontrollfrågor.