Pojke med en hög av mynt

Barn och ekonomi är två begrepp som många kanske inte kopplar ihop, men faktum är att ju tidigare barn får lära sig om pengar, desto bättre förståelse kommer de ha för ekonomi och vad saker och ting kostar. Det kommer även underlätta i vuxen ålder när de väl ska handskas med pengar och sin egen privatekonomi.

Att ge vecko- eller månadspeng är därmed ett klokt sätt att lära barnen att ta hand om sin egen ekonomi. Hur mycket man bör ge och vad den ska gå till kan se olika ut från familj till familj. Det är dock viktigt att inte detaljstyra vad pengarna ska gå till – annars är det svårt för barnet att faktiskt lära sig pengarnas värde.

Vad är en bra vecko- eller månadspeng?

Det finns inte något givet svar på denna fråga. Det beror på flera faktorer – men kanske främst barnets ålder, samt hur den ekonomiska situationen ser ut i just er familj. Baserat på statistik från olika banker, presenterar vi nedan några genomsnittliga siffror utifrån barnets ålder.

6 – 8 år

Runt 6-årsåldern kan det vara lämpligt att introducera veckopeng, om barnet är moget för detta. Enligt siffror från Nordea ligger den genomsnittliga veckopengen vid denna ålder på 35 kronor.

9 – 11 år

Här ser siffrorna lite annorlunda ut, beroende på om barnet fortfarande har veckopeng, eller om det istället gått över till månadspeng. Genomsnittet för veckopeng är 60 kronor i veckan (240 kronor per månad), medan den genomsnittliga månadspengen för samma åldersgrupp ligger på 220 kronor.

12 – 14 år

I denna åldersgrupp är det i stort sett bara månadspeng som gäller, och den genomsnittliga månadspengen för 12 – 14-åringar är 360 kronor enligt Nordea. Swedbank har presenterat en annan modell, där månadspengen höjs med en hundralapp varje år, från 200 kr vid 12 års ålder, till 400 kr vid 14 års ålder.

15 – 18 år

Denna åldersgrupp har ett något bredare spann vad det gäller månadspeng – främst eftersom de som är 18 år fått sitt studiemedel, vilket innebär att föräldrarna ofta bidrar mindre. Enligt siffror från SEB får den genomsnittlige 15-åringen 562 kr i månadspeng. Vid 16 och 17 års ålder ökar summan till 800 kr i månaden, och vid 18 års ålder sjunker den till 582 kronor.